Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Stoupající nezájem o profesi exekutora přináší problémy se znovuobsazením uvolněných úřadů

Situace s obsazením exekutorského úřadu v Sokolově je podle Exekutorské komory České republiky obrazem aktuální situace v oboru, na který má negativní vliv politika Ministerstva spravedlnosti. Do té patří například nedávné snížení tarifu pro exekutory nebo neexistence místní příslušnosti exekutorů. „Obor se vinou přístupu Ministerstva spravedlnosti stává pro odborníky neperspektivním. V konečném důsledku to bude znamenat rušení dalších exekutorských úřadů a dopad na kvalitu a výkon práce těch existujících. Situace v Sokolově je toho příkladem,“ říká prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková.

Zatímco dříve se do výběrového řízení na obsazení úřadu přihlásili čtyři či více uchazečů, dnes je situace podle EK ČR zřetelně odlišná. Z celkového počtu 23 výběrových řízení v letech 2013–2016 se přibližně v polovině případů nepřihlásil nikdo či pouze jeden uchazeč. Je proto značný problém uvolněné úřady obsadit, protože zájemců o účast na výběrových řízeních je nedostatek a již nyní EK ČR eviduje 22 dlouhodobě neobsazených úřadů. Největší problém tak představuje zajištění kontinuity exekutorských úřadů a exekučních řízení.

Zásadní (často likvidační) vliv na exekutory a jejich činnost bude mít například zmíněné snížení tarifu vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která začne platit od 1. 4. 2017. Proti jejímu přijetí se již Exekutorská komora postavila. Podle ní ministr spravedlnosti podepsal vyhlášku navzdory odborným připomínkám nejen Exekutorské komory, ostatních ministerstev, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších orgánů, ale dokonce i navzdory kritice ze strany Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Komora se obává, že tímto krokem dojde k výraznému zhoršení ekonomické situace exekutorů, která může vyústit až k znatelnému propadu ve vymahatelnosti práva v ČR. Exekutoři se v této věci chtějí obrátit stížností k Ústavnímu soudu.

Snížení odměn podle komory přinese další výrazný propad ve financování exekutorských úřadů za situace, kdy se již za současných podmínek řada z nich potýká s existenčními problémy. Mnoho exekutorů se tedy rozhodlo samo skončit a opuštěné úřady se nedaří úřady obsazovat, jako je tomu aktuálně v Sokolově. „Nepříznivý trend zavírání exekutorských úřadů pokračuje. Před pár dny rezignovali další dva exekutoři. V roce 2016 skončilo nebo svůj mandát složilo celkem 14 soudních exekutorů, přičemž v roce 2015 se jednalo jen o tři případy,“ zdůraznil Vladimír Plášil, viceprezident Exekutorské komory ČR.

Výrazný dopad na situaci má také dlouhodobé otálení ministerstva s přijetím nové legislativy, která by zavedla místní příslušnost exekutorů. „Místní příslušnost by přinesla systém, podle kterého budou exekutorům přidělovány případy náhodným výběrem, tedy bez ovlivnění zadavatelem exekuce,“ vysvětluje člen Exekutorské komory ČR Petr Polanský. Doplňuje, že místní příslušnost je základem právní úpravy exekučního řízení již takřka v celé Evropě. „Posledním mohykánem, kde si exekutory k vydobývání svých nároků najímají a podmínky jejich práce diktují velkododavatelé exekucí (tedy správci či majitelé portfolií pohledávek), je, nepočítáme-li Albánii, naše Česká republika,“ doplňuje Petr Polanský.

Mgr. Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR

 mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.