Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková: Slovenská úprava exekucí je pro nás inspirací

Pozitivní výsledky zavedení přidělování exekucí náhodným výběrem na Slovensku by podle prezidentky Exekutorské komory České republiky (EKČR) Pavly Fučíkově byly významným argumentem ve prospěch zavedení tohoto principu i v Česku.

„Velmi pozorně sledujeme vývoj na Slovensku v souvislosti s novelou exekučního řádu. Princip náhodného přidělování exekucí (bez ovlivnění zadavatelem) a místní příslušnosti exekutorů, bychom velmi rádi viděli i v České republice,“ prohlásila Pavla Fučíková v průběhu návštěvy Slovenska.

Prezidentku EK ČR a viceprezidenta EK ČR Vladimíra Plášila přijala tento týden slovenská ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská. „Zajímalo nás, jaké hlavní odborné a politické motivy vedly ministerstvo k návrhu, prosazení a zavedení této převratné změny v exekučním procesu. Jsme přesvědčeni, že bez podobné systémové změny se nedokážeme zbavit výrazných defektů, které současná podoba exekucí v České republice přináší,“ doplnila Pavla Fučíková.

Argumenty odpůrců místní příslušnosti jsou podle Pavly Fučíkově v obou zemích stejné. „Věřitelé vidí v zavedení tohoto principu komplikace, které nechtějí akceptovat. Stejně tak nechtějí akceptovat úhradu nákladů spojených s vymáháním jejich pohledávek. Přitom konkurenční prostředí již nestimuluje ke zlepšování podmínek poskytované služby, ale k dalšímu omezování nezávislosti soudních exekutorů vyžadované zákonem.

Mezi jednotlivými úřady jsou přitom obrovské disproporce. „Ministr spravedlnosti Robert Pelikán je přesvědčen, že tyto disproporce jsou způsobeny neefektivností malých a středních exekutorských úřadů a jejich neschopností zabývat se exekučních procesem. Bohužel, na rozdíl od Slovenska vidí řešení v zániku této části exekutorských úřadů. Tento názor však ve vedení komory rozhodně nesdílíme,“ upozornil viceprezident Vladimír Plášil.

Prezidentka EK ČR je přesvědčena, že možnosti soudních exekutorů jsou širší, než jim současné legislativní rámce umožňují využít. „Soudní exekutoři mají potenciál, který by se dal využít i při jiné než exekuční činnosti,“ poznamenala Pavla Fučíková. Bez konstruktivního přístupu politiků se však situace změnit nedá. „Exekuční činnost je služba společnosti a zaslouží si podstatně větší podporu od státu, než se jí dnes dostává,“ dodala prezidentka Exekutorské komory.

Prezident Slovenské komory exekutorů Miroslav Paller, který se jednání také účastnil, je rád, že nová zákonná úprava působení soudních exekutorů na Slovensku je inspirací pro české kolegy. „O zavedení náhodného přidělování exekucí jako zásadního protikorupčního nástroje jsme dlouho bojovali. Dnes je naší základním úkolem připravit všechny úřady na nové podmínky, aby při náhodném přidělování dokázali odborně, personálně i materiálně dostat svým závazkům,“ řekl Miroslav Paller.

Prezidentka EK ČR Mgr. Pavla Fučíková s prezidentem Slovenské komory exekutorů JUDr. Ing. Miroslavem Pallerem (vpravo) a viceprezidentem EK ČR JUDr. Vladimírem Plášilem  

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.