Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Stanovisko k vystoupení prezidentky Exekutorské komory ČR v pořadu DVTV

V úterý 28.2.2017 proběhl v pořadu DVTV rozhovor s prezidentkou Exekutorské komory ČR Pavlou Fučíkovou, který se věnoval i tématu odměňování exekutorů. Záznam rozhovoru na DVTV je uvozen provokativním titulkem „Exekutor by měl brát jako manažer ČEZ, ti mají až 350 tisíc, jsme v první linii, říká Fučíková“.

Považujeme za důležité vysvětlit širší kontext tohoto sdělení, které v rozhovoru zaznělo. Záměr Pavly Fučíkové byl upozornit na problém, který exekutorský stav řeší dlouhodobě jako principiální otázku:

  1. V jakém postavení má soudní exekutor svou činnost vykonávat – zda jako podnikatel nebo úřední osoba. A podle tohoto postavení by mělo být nastavené odměňování. Je potřeba udělat důkladnou revizi exekučního řádu a vyřešit systémově postavení soudního exekutora. V současné době je situace téměř schizofrenní, protože soudní exekutoři jsou vykonavateli soudní moci, ale dle rozhodnutí Ústavního soudu jsou podnikateli, kteří nesou podnikatelské riziko v případech, kdy je dlužník nemajetný a nelze vymoci žádné plnění. Těchto případů je dnes většina a za ně nedostávají soudní exekutoři zaplaceno vůbec, ale exekuci musí ze zákona činit.
  2. Nyní přistupuje ministerstvo k odměnám soudních exekutorů odtrženě od exekučního zákona a snižuje od 1. 4. exekuční tarif o jednu třetinu.
  3. Vedení Exekutorské komory ČR se dlouhodobě snaží statut exekutora řešit. Upozorňuje, že propojení mezi soudními exekutory a věřiteli jako zadavateli exekučních zakázek vymáhacímu prostředí nesvědčí. Tlak na hledání klienta a získání exekučních zakázek bylo povýšeno na existenční nutnost, čímž dochází ke ztrátě nezávislosti a svobody rozhodování.
  4. Exekutorská komora soustavně poukazuje na to, že například zavedením místní příslušnosti by se řada těchto problémů mohla vyřešit. Příklad si můžeme vzít ze Slovenska a většiny evropských zemí.

Pro získání celkového náhledu a kontextu doporučujeme shlédnout celý rozhovor v DVTV. https://video.aktualne.cz/dvtv/exekutor-by-mel-brat-jako-manazer-cez-ti-maji-az-350-tisic-j/r~b5484fc8fe9911e6a3fa002590604f2e/

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.