Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Stanovisko k vystoupení prezidentky Exekutorské komory ČR v pořadu DVTV

V úterý 28.2.2017 proběhl v pořadu DVTV rozhovor s prezidentkou Exekutorské komory ČR Pavlou Fučíkovou, který se věnoval i tématu odměňování exekutorů. Záznam rozhovoru na DVTV je uvozen provokativním titulkem „Exekutor by měl brát jako manažer ČEZ, ti mají až 350 tisíc, jsme v první linii, říká Fučíková“.

Považujeme za důležité vysvětlit širší kontext tohoto sdělení, které v rozhovoru zaznělo. Záměr Pavly Fučíkové byl upozornit na problém, který exekutorský stav řeší dlouhodobě jako principiální otázku:

  1. V jakém postavení má soudní exekutor svou činnost vykonávat – zda jako podnikatel nebo úřední osoba. A podle tohoto postavení by mělo být nastavené odměňování. Je potřeba udělat důkladnou revizi exekučního řádu a vyřešit systémově postavení soudního exekutora. V současné době je situace téměř schizofrenní, protože soudní exekutoři jsou vykonavateli soudní moci, ale dle rozhodnutí Ústavního soudu jsou podnikateli, kteří nesou podnikatelské riziko v případech, kdy je dlužník nemajetný a nelze vymoci žádné plnění. Těchto případů je dnes většina a za ně nedostávají soudní exekutoři zaplaceno vůbec, ale exekuci musí ze zákona činit.
  2. Nyní přistupuje ministerstvo k odměnám soudních exekutorů odtrženě od exekučního zákona a snižuje od 1. 4. exekuční tarif o jednu třetinu.
  3. Vedení Exekutorské komory ČR se dlouhodobě snaží statut exekutora řešit. Upozorňuje, že propojení mezi soudními exekutory a věřiteli jako zadavateli exekučních zakázek vymáhacímu prostředí nesvědčí. Tlak na hledání klienta a získání exekučních zakázek bylo povýšeno na existenční nutnost, čímž dochází ke ztrátě nezávislosti a svobody rozhodování.
  4. Exekutorská komora soustavně poukazuje na to, že například zavedením místní příslušnosti by se řada těchto problémů mohla vyřešit. Příklad si můžeme vzít ze Slovenska a většiny evropských zemí.

Pro získání celkového náhledu a kontextu doporučujeme shlédnout celý rozhovor v DVTV. https://video.aktualne.cz/dvtv/exekutor-by-mel-brat-jako-manazer-cez-ti-maji-az-350-tisic-j/r~b5484fc8fe9911e6a3fa002590604f2e/

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.