Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR vůči spekulacím o přenechávání části odměny věřitelů

Exekutorská komora se ohrazuje proti spekulacím některých médií, že soudní exekutoři korumpují věřitele. Tyto spekulace vznikly na základě, podle názoru Exekutorské komory, nešťastného vyjádření neziskových organizací  Transparency International a Člověk v tísni na jejich tiskové konferenci.

Exekutorská komora ČR dlouhodobě prosazuje princip místní příslušnosti soudních exekutorů. Podle ní by princip místní příslušnosti  přinesl zejména tolik potřebné posílení nezávislosti soudního exekutora. Soudní exekutor a jeho úřad by byl po zavedení místní příslušnosti ve větším dosahu dlužníka, což by vedlo k dalšímu snížení nákladů exekuce. V neposlední řadě by místní příslušnost přispěla k finanční účasti věřitele na exekučním řízení. To by se pak mělo projevit ve snížení počtu zahajování zcela evidentně nevymožitelných exekucí.

Exekutorská komora ČR se však ohrazuje proti výrokům některých médií o tom, že exekutoři uplácejí věřitele. Ty vznikly na základě nešťastně prezentované a příliš zobecněné informace o přenechávání části odměny soudními exekutory tzv. systémovým věřitelům.

EK ČR ví prokazatelně o jednom takovém případu. Na dotčeného soudního exekutora byla podána kárná žaloba, tudíž právě v důsledku kontrolní činnosti EK ČR tato osoba dnes již není soudním exekutorem.

Exekutorská komora dlouhodobě zastává stanovisko, že poskytování provizí věřitelům, resp. slev za služby některými soudními exekutory je v rozporu s Etickým kodexem soudních exekutorů a neslučuje se pravidly soutěže mezi soudními exekutory. Nelze ji však označit za korupci ve smyslu trestního zákona.

Vytržení tohoto tématu z kontextu jen pro připoutání mediálního zájmu je v konečném důsledku kontraproduktivní pro prosazení shodného zájmu Komory i obou neziskových organizací, protože zamlžuje podstatu problému.

Mgr. Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.