Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Snížení počtu exekutorů ohrožuje vymahatelnost práva

Exekutorská komora ČR zásadně nesouhlasí s prohlášením ministra spravedlnosti, že pokles exekutorských úřadů až o polovinu by neznamenal žádný problém. Taková situace by naopak vedla k ohrožení vymahatelnosti práva v České republice, kde i v loňském roce rostl počet neuzavřených exekučních řízení.

Ročně počet neskončených exekucí narůstá průměrně o 250 tisíc a již nyní připadá v průměru na každý exekutorský úřad 30 tisíc vedených exekučních řízení, tedy 30 tisíc nevyřízených spisů. A to buď naprosto nevymahatelných, či v režimu jen postupného umořování řady exekucí splátkami či srážkami ze mzdy či z důchodu. Pokud snížením tarifu zamýšlí ministr snížit počet exekutorů na polovinu, stoupne průměrný počet vedených řízení ve zbývajících úřadech na 60 tisíc na jednoho exekutora,“ uvádí Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR a dodává: „možnost přímé osobní kontroly exekutora, který má za všechna jím vedená řízení a vydaná rozhodnutí zodpovědnost, se u takové masy řízení přesouvá do zcela hypotetické oblasti.“

V důsledku trendu, kdy roste počet mnohačetných a dlouhodobě nevymahatelných exekucí, pracují exekutoři často zadarmo. V loňském roce skončilo či svůj mandát složilo 14 soudních exekutorů, komora eviduje dlouhodobě 23 neobsazených úřadů. V souvislosti se snížením exekučního tarifu (týká se řízení, která byla zahájena dnem 1. 4. 2017 a později) s účinností od začátku dubna se lze obávat dalšího zmenšení počtu fungujících exekutorských úřadů.

Exekutorská komora ČR nechápe, odkud čerpá ministr spravedlnosti jistotu, že by v České republice dostačovala „polovina (exekutorských) úřadů“. Rozlohou i počtem obyvatel menší Slovensko má například více než dvakrát větší počet exekutorů než Česká republika v současnosti. Slovenské ministerstvo spravedlnosti přitom zároveň přistoupilo k reformě systému, jejíž součástí je zavedení místní příslušnosti jednotlivých úřadů. Ty se tak místo na tvrdou ekonomickou soutěž budou moci plně soustředit na vymáhání práva pro oprávněné.

Systém teritoriality by výrazně pomohl i České republice. Úprava exekučního řízení jde však bohužel stále špatným směrem. V zájmu předvolebních témat se neřeší systémová změna, ale pouze jednotlivosti, často populisticky motivované. Konečným důsledkem je pak pouze zbytečná a zvýšená nestabilita systému.

Mgr. Kateřina Zoubková
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
PR.Konektor

mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.