Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření prezidia Exekutorské komory k reportáži v pořadu Reportéři ČT ze dne 3. 4. 2017


Prezidium Exekutorské komory ČR konstatuje k reportáži pořadu Reportéři ČT spojenému s prezidentkou EK ČR Pavlou Fučíkovou:

1) Odkaz na probíhající prověřování dražby z roku 2015 ze strany Policie ČR, které v tomto pořadu bylo použito jako tzv. „důkaz“ o údajném trestném činu, je hrubě manipulativní. Ve věci probíhá pouze prověřování podle ustanovení § 158 trestního řádu a žádné konkrétní trestní řízení není proti prezidentce EK ČR vedeno. V ČR, jako právním státě, platí presumpce neviny a veřejnoprávní média by toto měla respektovat.

                        
2) Za důležitou okolnost považujeme fakt, že tato dražba byla vedena nikoliv přímo soudní exekutorkou Pavlou Fučíkovou, ale kandidátkou soudní exekutorky, která se nezabývala možnou podjatostí ve vztahu k účastníku dražby. Pochybení soudní exekutorky mělo spočívat v nedostatečné kontrole a řízení exekutorského úřadu, nikoliv v samotném vedení dražby.


3) Soudní exekutor může být společníkem či akcionářem obchodní společnosti. Zároveň platí, že společnost, ve které má majetkový podíl soudní exekutor nebo kdokoliv z jeho příbuzných, není ze zákona automaticky vyloučena z účasti na dražbě. Společnost se proto mohla dražby účastnit za stejných podmínek jako další zúčastnění a díky nejvyšší nabídnuté ceně zvítězila. Kdokoliv z přítomných dražitelů měl možnost učinit vyšší podání, což je nesporně principem dražby. Nikdo z přítomných dražitelů také nepodal žádné námitky proti udělení příklepu.


4) Polehčující okolnosti a forma výtky, kterou v případu zveřejněném na podzim loňského roku zvolil ministr spravedlnosti, toto reflektují. Zároveň bylo potvrzeno, že se jednalo o výjimečné pochybení. Pavla Fučíková přijala výtku se sebereflexí a provedla nápravu na svém úřadě. Kontrolní komise EK ČR činnost jejího úřadu prověřila a neshledala další pochybení.


5) V případě druhé zmiňované dražby z roku 2009 postupoval exekutorský úřad Pavly Fučíkové zcela v souladu se zákonem. Minoritní podíl její nevlastní dcery v dražící firmě není důvodem k vyloučení z dražby, takový postup by byl naopak protiprávní a diskriminační.

 

 

Proto vyjadřujeme prezidentce EK ČR naší plnou podporu.

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., viceprezident Exekutorské komory České republiky

Mgr. Jan Mlynarčík, člen prezidia Exekutorské komory České republiky

Mgr. Petr Polanský, člen prezidia Exekutorské komory České republiky

Mgr. Martin Tunkl, člen prezidia Exekutorské komory České republiky

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.