Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření Exekutorské komory ČR k případu bývalého exekutora Mgr. Bělasty

Aktuální, byť nepravomocný rozsudek je výsledkem práce kontrolní činnosti samotné Exekutorské komory. Tímto případem bývalého kolegy se Exekutorská komora zabývala v rámci mimořádné kontroly, ze které vzešlo, že pan Bělasta neoprávněně nakládal s vymoženými prostředky svých klientů – věřitelů.

Exekutorská komora ČR konstatuje, že chování Mgr. Bělasty je individuálním selháním. Exekutorská komora tak doufá, že tento izolovaný případ nevrhne nepříznivé světlo na dobře odváděnou každodenní práci ostatních kolegů a zejména jejich zaměstnanců. Ostatně i v případě pana Bělasty to byli právě zaměstnanci exekutorského úřadu, kteří na podezřelé jednání bývalého exekutora upozornili.

 Exekutorská komora ČR podala v roce 2014 na Mgr. Bělastu kárnou žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu a zároveň navrhla jeho odvolání. Kárná žaloba byla výsledkem mimořádné kontroly, kterou na exekutorském úřadě provedla kontrolní komise Exekutorské komory ČR. Současně s probíhající kontrolou spolupracovala Exekutorská komora ČR s orgány činnými v trestním řízení na vyšetřování trestné činnosti pana Bělasty. Na základě návrhu Exekutorské komory ČR pak tehdejší ministryně Válková výkon funkce Mgr. Bělasty pozastavila.

Exekutorská komora ČR dlouhodobě věnuje pozornost dohledové činnosti, v rámci které provádí kontrolní komise kontroly přímo na exekutorských úřadech. V posledních letech se systém kontrol a především jejich četnost neustále zvyšuje. Navíc podléhá exekutorský stav i kontrole několika dalších orgánů včetně samotného Ministerstva spravedlnosti a je tak v současné době nejkontrolovanější právnickou profesí vůbec.

 

Mgr. Kateřina Zoubková

mediální zástupce Exekutorské komory ČR
PR.Konektor
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.