Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR lituje další promarněné příležitosti zavést teritorialitu

Exekutorská komora ČR vyjadřuje zklamání nad tím, že ústavněprávní výbor PSP ČR v minulém týdnu neschválil návrh na zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Princip teritoriality, který by podle Exekutorské komory ČR výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva v ČR, tak stále čeká na své posvěcení ze strany politiků. Ústavně právní výbor zároveň schválil pozastavování řidičských průkazů při vymáhání výživného na dítě až do věku 26 let. Tuto změnu Exekutorská komora vítá.
 
Při zavedení teritoriality by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by, jako doposud závislá na vůli jedné strany – věřitele. Exekutorská komora ČR i ostatní zastánci této změny si od ní slibují především snížení nákladů exekučního řízení, lepší rozložení nově nařízených řízení mezi úřady bez ohledu na jejich velikost, větší nezávislost soudních exekutorů a stabilizaci systému vymáhání pohledávek v České republice. 
 
Jsme v situaci, kdy se nepřijímají systémové změny, které by efektivitu vymáhání zvýšily, naopak jsme svědky dílčích změn – jako je např. snížení tarifu, které budou mít opačný efekt. V současné době je nezvykle mnoho úřadů, hlavně těch menších, nuceno ukončovat svou činnost a dlouhodobě se je nedaří znovu obsazovat. Tuto situaci by zlepšilo zavedení místní příslušnosti exekutorů,“ uvádí Martin Tunkl, člen prezidia Exekutorské komory.
Systém náhodného přidělení soudního exekutora na principu krajské teritoriality zavedlo od 1. dubna letošního roku i sousední Slovensko. „Na hodnocení u slovenských kolegů je možná příliš brzy, systém funguje teprve necelé tři měsíce. Nicméně je potřeba si uvědomit, že systém místní příslušnosti (teritoriality) úspěšně funguje takřka v celé Evropě. Česká republika je už téměř jediná, kdo tento transparentní model přidělování nových exekučních řízení ještě nezavedla,“ připomíná Tunkl.
 
Exekutorská komora ČR dlouhodobě volá po systémových změnách OSŘ a exekučního řádu, které by přispěly ke zlepšení současného stavu, kdy úspěšnost vymáhání práva v České republice klesá. Mezi takovými změnami, mimo zavedení místní příslušnosti, patří např. odstranění dvojkolejnosti úpravy exekucí v OSŘ a v exekučním řádu.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.