Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR: Exekuční rozhodnutí je třeba sjednotit. Návrh ministerstva je však nákladný a nepraktický

„Exekutorská komora vítá tento dobře míněný záměr ministra. Prezidium Exekutorské komory ČR si ostatně obdobný cíl stanovilo již v počátku svého funkčního období počátkem roku 2016. O možné upravené podobě úředních listin jsme proto opakovaně jednali s ministerstvem i organizací Člověkem v tísni,“ uvádí prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková a dodává: „Opisování vybraných statí zákonů však není cestou, jak účastníky řízení seznámit s jejich právy a povinnostmi, zejména za situace, kdy 80 % zásilek určených těm, které bychom měli takto poučovat, skončí vyvěšeno na úředních deskách soudních exekutorů. Je tedy otázkou, zda to, že povinní budou dostávat nový tiskopis, může pomoci tomu, že budou ochotní a schopní lépe splácet své dluhy.“

Ministerský návrh totiž počítá s tím, že by unifikovaná rozhodnutí obsahovala sáhodlouhé opisy zákona jako poučení pro povinného. Podle EK ČR však tato poučení nezvýší informovanost povinného, naopak povede spíš k jeho desinformaci. Povinný je již za současné situace zahlcen písemnostmi, kterým nerozumí. V neposlední řadě takto upravené vzory rozhodnutí zapříčiní vyšší náklady na poštovné, které v konečném důsledku nese povinný.  Abychom zavedení vzorů usnadnili, pracujeme na nové podobě webu EK ČR, který by měl sloužit také jako informační platforma pro povinné, oprávněné i další subjekty, kterých se exekuční řízení dotýká,“ dodává Pavla Fučíková.

EK ČR proto navrhne ministerstvu a doporučí k užívání svým členům takovou podobu vzorů, která bude bez dalších zbytečných nákladů v rozsahu zasílané pošty pro dlužníky i exekutory srozumitelnější a přehlednější. Stejně jako ministerstvo však ani Exekutorská komora nemá pravomoc svým členům užívání vzorů nařídit. Exekutorská komora tak vítá pouze jejich doporučující charakter, který dává prostor další úpravě vycházející z jejich praktického používání. „Věříme, že se na jednotném znění písemností s ministerstvem spravedlnosti shodneme a najdeme variantu, která bude praktická a nebude nikoho zatěžovat,“ uzavírá Pavla Fučíková.

Mgr. Kateřina Zoubková

mediální zástupce Exekutorské komory ČR

PR.Konektor

mobil: +420 731 191 601

e-mail: mluvci@ekcr.cz


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.