Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Ministr spravedlnosti chce porušit zákon kvůli sbírání hlasů před volbami. Exekuční šablony budou stát desítky milionů ročně a dlužníkům nepomohou

Exekutorská komora ČR upozorňuje na změny, které chce krátce před koncem volebního období zavést ministerstvo spravedlnosti. Ministerskou vyhláškou chce prosadit vzory některých písemností zasílaných v rámci exekučního řízení. K takovému postupu mu však zcela chybí zákonné zmocnění, výsledkem budou navíc jen dodatečné náklady pro systém vymáhání práva v ČR. Menší exekutorské úřady se tak po nedávném snížení exekučního tarifu opět přiblíží riziku ekonomického kolapsu.
„Sjednocení vzhledu listin je obecně dobrou myšlenkou, kterou podporujeme, ale jde o konkrétní provedení. A to navrhované je naprosto neefektivní - výsledkem budou stohy papíru a kvantum úředního jazyka, což přinese dodatečné náklady v řádu desítek milionů korun, ale vůbec nezlepší porozumění ze strany povinného, možná dokonce naopak“ uvádí Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR. „Zcela neobhajitelný je pak způsob, jakým se ministr spravedlnosti snaží změny prosadit. Namísto promyšlené a systémové úpravy exekučního řádu dochází těsně před volbami k pokusu o přijetí vyhlášky, která by přitom tuto otázku řešit neměla.“
Vyhláška počítá s tím, že některé základní písemnosti, které exekutor zasílá účastníkům exekučního řízení, by měly mít jednotnou formu. Jednotná forma však spočívá v tom, že rozhodnutí exekutora budou obsahovat kromě např. složité tabulky s vyčíslením vymáhaného nároku i několik stran textu doslova opisujícího zákon. Zavedení takových vzorů by představovalo výrazné zvýšení nákladů na poštovném, které by měli platit povinní. Tento návrh dále znamená zcela zbytečnou novou administrativní zátěž pro exekutorské úřady, které budou změně muset přizpůsobit informační systémy. „Náklady s tím spojené opět nejtvrději dopadnou zejména na menší a střední exekutorské úřady. Ministerstvo tak vlastně podporuje rozevírání nůžek mezi velkými úřady a zbytkem systému,“ upřesňuje prezidentka.
Je naivní domnívat se, že řada dlužníků neuhradí vymáhanou pohledávku dobrovolně ve stanovené lhůtě pouze proto, že nerozumí doručovaným listinám. Zároveň je skutečností, že až 80 % písemností se povinným nedaří doručovat, tuto situaci jednotné formuláře nezlepší. Je naprosto běžné, že pokud si povinný není jist, kontaktuje exekutorský úřad a je mu vše vysvětleno. Je přece zájmem nejen věřitele, ale i exekutora, aby povinný aktivně a sám řešil své závazky, a bez zdlouhavého a nákladného provádění exekuce dobrovolně hradil vymáhanou pohledávku. Kritika ministra spravedlnosti o neochotě exekutorů řešit informovanost dlužníka, je mimo logiku běžné praxe.
Do připomínkového řízení šla novela ministerské vyhlášky ve variantě, která používání nových vzorů pouze doporučovala. Kvůli tomu nebyly v rámci připomínkového řízení některé věcné otázky řešeny zcela do hloubky. Nyní však ministr nepochopitelně otočil a navrhuje zavést vzory plošně a povinně. EK ČR odhaduje, že dodatečné náklady se budou pohybovat ve výši minimálně 40 milionů korun ročně. Už teď jsou přitom exekutorské úřady pod velkým ekonomickým tlakem z důvodu narůstajícího počtu mnohačetných a nevymahatelných exekucí a také kvůli rozhodnutí ministra spravedlnosti, navzdory ekonomické realitě, drasticky snížit exekuční tarif.
„Snahu prosadit těsně před volbami změnu vyhlášky v této podobě vnímáme jako další čistě populistický krok navazující na snížení tarifu. Je velká škoda, že ministr svými rozhodnutími kvůli politickým bodům fakticky komplikuje a snižuje vymahatelnost práva. V takovéto podobě totiž vyhláška zkomplikuje a zdraží řízení zejména těm, v jejichž prospěch má být vydána - tedy dlužníkům. Navíc následky takového kroku, tedy pozdější téměř jisté zrušení vyhlášky ústavním soudem pro nedostatek zákonného zmocnění, ministr už nejspíš neponese,“ uzavírá prezidentka EK ČR.
 
Mgr. Kateřina Zoubková
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
PR.Konektor
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.