Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR opět besedovala se středoškoláky v Lovosicích o neuváženém zadlužování a finanční gramotnosti

V rámci dlouhodobé spolupráce Exekutorské komory ČR se Střední odbornou školou technickou a zahradnickou Lovosice (SOS Lovosice) se na přelomu listopadu a prosince 2017 uskutečnilo několik besed se studenty třetích ročníků učebních oborů a nástavbového studia. Hlavním účelem čtyř přednáškových bloků bylo zasvětit studenty do problematiky finanční gramotnosti, zadlužování a vymáhání pohledávek.
 
Úvodní přednáška byla zaměřena zejména na prevenci neuváženého zadlužování. Součástí byly také praktické příklady reklamních a obchodních praktik některých úvěrových subjektů. V další části přednášky byli studenti seznámeni s průběhem exekučního řízení, tedy s tím, co samotné exekuci předchází, jak exekuční řízení probíhá, jaké jsou zákonné způsoby provedení exekuce a jejich specifika. Řeč byla také o procesních prostředcích obrany účastníků exekučního řízení a možnostech jejich využití. V průběhu besed se studenti často aktivně zapojovali a svými otázkami a připomínkami otevírali zajímavé diskuse.
 
Zpětná vazba zúčastněných studentů a pedagogických pracovníků Exekutorskou komoru ČR utvrdila v názoru, že šíření osvěty a prevence zadlužování formou obdobných přednášek je tou správnou cestou. Komora tedy v rámci tohoto projektu dále oslovuje střední školy s nabídkou těchto bezplatných přednášek a je zároveň otevřena jakémukoli jednání o případné spolupráci.
 
Mgr. Štěpán Jílka
právník
Exekutorská komora ČR
 
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.