Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR opět besedovala se středoškoláky v Lovosicích o neuváženém zadlužování a finanční gramotnosti

V rámci dlouhodobé spolupráce Exekutorské komory ČR se Střední odbornou školou technickou a zahradnickou Lovosice (SOS Lovosice) se na přelomu listopadu a prosince 2017 uskutečnilo několik besed se studenty třetích ročníků učebních oborů a nástavbového studia. Hlavním účelem čtyř přednáškových bloků bylo zasvětit studenty do problematiky finanční gramotnosti, zadlužování a vymáhání pohledávek.
 
Úvodní přednáška byla zaměřena zejména na prevenci neuváženého zadlužování. Součástí byly také praktické příklady reklamních a obchodních praktik některých úvěrových subjektů. V další části přednášky byli studenti seznámeni s průběhem exekučního řízení, tedy s tím, co samotné exekuci předchází, jak exekuční řízení probíhá, jaké jsou zákonné způsoby provedení exekuce a jejich specifika. Řeč byla také o procesních prostředcích obrany účastníků exekučního řízení a možnostech jejich využití. V průběhu besed se studenti často aktivně zapojovali a svými otázkami a připomínkami otevírali zajímavé diskuse.
 
Zpětná vazba zúčastněných studentů a pedagogických pracovníků Exekutorskou komoru ČR utvrdila v názoru, že šíření osvěty a prevence zadlužování formou obdobných přednášek je tou správnou cestou. Komora tedy v rámci tohoto projektu dále oslovuje střední školy s nabídkou těchto bezplatných přednášek a je zároveň otevřena jakémukoli jednání o případné spolupráci.
 
Mgr. Štěpán Jílka
právník
Exekutorská komora ČR
 
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.