Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření Exekutorské komory ČR k případu zabarikádovaného muže

Dne 2. listopadu se v jednom z bytů v pražských Kobylisích zabarikádoval před vykonavateli soudního exekutora muž, který hrozil střelbou. Muže, kterému byla nařízena exekuce vyklizením bytu, zadržela po několikahodinovém vyjednávání zásahová jednotka. Exekutorská komora se ohrazuje proti tvrzení, že exekuce byla nezákonná. To dokládají i usnesení odvolacího soudu, který ve věci rozhodoval.
 
Podle informací Exekutorské komory dlužník podal 2 návrhy na odklad exekuce, které byly soudním exekutorem odmítnuty. Odvolací soud, na který se zástupci pana Nováka obrátili, zaujal ve věci původního návrhu na odklad jiný právní názor než soudní exekutor, což však fakticky nemá vliv na provedení exekuce.
 
V případě druhého návrhu na odklad exekuce potvrdil odvolací soud správnost rozhodnutí exekutora. Soud, který ve svém usnesení vycházel z předchozího průběhu exekučního řízení, označil odvolání zástupců pana Nováka jako neodůvodněné. Návrhy na odklad exekuce byly navíc podány až poté, kdy byl povinný exekutorem vyrozuměn o termínu vyklizení a kdy uplynula lhůta k dobrovolnému splnění povinnosti vyklidit nemovitost. Jednalo se tedy o návrhy zjevně neúspěšné tak, jak má na mysli ustanovení § 54 odst. 2 exekučního řádu a soudní exekutor nebyl povinen vyčkávat s provedením exekuce.
 
Mgr. Martina Houšková
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
PR.Konektor
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.