Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Další beseda Exekutorské komory pro středoškoláky, tentokrát s gymnazisty v Ostravě

Vzdělávací a osvětový projekt Exekutorské komory ČR pokračuje. Po přednáškách v Ústeckém kraji se Exekutorská komora vydala besedovat se studenty Wichterlova gymnázia v Ostravě. Smyslem besedy bylo studentům ekonomického semináře přiblížit problematiku finanční gramotnosti, zadlužování a vymáhání pohledávek.
 
Vzhledem k předvánočnímu termínu byla část besedy zaměřena na problémy čerpání spotřebitelských úvěrů a podobných finančních služeb před Vánoci, kdy může velká část lidí cítit nátlak na zajištění bohaté vánoční nadílky. Studenti se mohli seznámit s případy lidí, kteří cíleným reklamním praktikám některých úvěrových subjektů podlehli a neuváženě se zadlužili, přičemž následně byli nuceni nést veškeré nepříznivé důsledky.
 
Studenti byli dále seznámeni se zákonnými požadavky na osobu soudního exekutora, s náplní každodenní činnosti exekutorů a způsobem jejich odměňování. Stranou nezůstaly ani exekutorské úřady, zejména jejich vnitřní fungování a personální obsazení.  Závěr besedy byl zaměřen na průběh samotného exekučního řízení, tedy to, co samotné exekuci předchází, jak exekuční řízení probíhá, jaké jsou způsoby provedení exekuce a jejich specifika.
 
Aktivní zájem studentů o fungování trhu s pohledávkami a vymáhací proces podněcoval živé a přínosné diskuse po celý průběh besedy. Oboustranná spokojenost s besedou vyústila v navázání dlouhodobější spolupráce a semináře obdobného charakteru se tak budou na Wichterlově gymnáziu opakovat i v budoucnu.

Mgr. Štěpán Jílka
právník
Exekutorská komora ČR
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.