Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Další beseda Exekutorské komory pro středoškoláky, tentokrát s gymnazisty v Ostravě

Vzdělávací a osvětový projekt Exekutorské komory ČR pokračuje. Po přednáškách v Ústeckém kraji se Exekutorská komora vydala besedovat se studenty Wichterlova gymnázia v Ostravě. Smyslem besedy bylo studentům ekonomického semináře přiblížit problematiku finanční gramotnosti, zadlužování a vymáhání pohledávek.
 
Vzhledem k předvánočnímu termínu byla část besedy zaměřena na problémy čerpání spotřebitelských úvěrů a podobných finančních služeb před Vánoci, kdy může velká část lidí cítit nátlak na zajištění bohaté vánoční nadílky. Studenti se mohli seznámit s případy lidí, kteří cíleným reklamním praktikám některých úvěrových subjektů podlehli a neuváženě se zadlužili, přičemž následně byli nuceni nést veškeré nepříznivé důsledky.
 
Studenti byli dále seznámeni se zákonnými požadavky na osobu soudního exekutora, s náplní každodenní činnosti exekutorů a způsobem jejich odměňování. Stranou nezůstaly ani exekutorské úřady, zejména jejich vnitřní fungování a personální obsazení.  Závěr besedy byl zaměřen na průběh samotného exekučního řízení, tedy to, co samotné exekuci předchází, jak exekuční řízení probíhá, jaké jsou způsoby provedení exekuce a jejich specifika.
 
Aktivní zájem studentů o fungování trhu s pohledávkami a vymáhací proces podněcoval živé a přínosné diskuse po celý průběh besedy. Oboustranná spokojenost s besedou vyústila v navázání dlouhodobější spolupráce a semináře obdobného charakteru se tak budou na Wichterlově gymnáziu opakovat i v budoucnu.

Mgr. Štěpán Jílka
právník
Exekutorská komora ČR
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.