Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Bratři z dětského domova dostali nejhezčí vánoční dárek, život bez dluhů

Situace, kdy nezletilé děti končí v exekuci, jsou dlouhodobým problémem. Exekutorská komora v současné chvíli eviduje více než 8 200 případů exekucí vedených proti nezletilým. Na vině je především nedostatečná právní úprava v oblasti exekucí a často nezodpovědní zákonní zástupci nezletilých. Jedním z posledních případů je kauza bratrů z dětského domova ve Frýdku-Místku, na které v rámci dědictví připadly kromě majetku i staré dluhy. Díky spolupráci soudních exekutorů a dětského domova se však podařilo exekuci proti sourozencům zastavit. Případům nezletilých v exekuci se v minulosti věnoval i Ústavní soud.
Mezi hlavní důvody, proč se děti dostávají do exekuce, patří zejména nezodpovědnost rodičů a zákonných zástupců dětí nebo nedostatečné posouzení jednotlivých případů soudem. To se ukazuje třeba na nedávném případě bratrů z dětského domova.
Po smrti otce dětí bylo jejich matce, coby zákonné zástupkyni, doručováno vyrozumění o dědictví, jehož součástí byl i dluh ve výši téměř 1 milion korun. Matka však písemnosti nepřebírala, ani s příslušnými orgány nijak nekomunikovala. Sourozenci se tak kvůli dluhům a nezodpovědnému jednání svých rodičů dostali do svízelné situace. „V případě nezletilých jsou rodiče téměř automaticky a bez posouzení situace označováni za zákonné zástupce. Avšak někteří rodiče, především dětí umístěných v dětských domovech, mohou představovat spíše problém. Pokud zákonný zástupce zastupuje nezletilého pouze formálně, ale se soudem nijak nekomunikuje a nepřebírá písemnosti, není možné nahlížet na takové zastoupení dítěte jako řádné,“ uvedla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.
Příslušný notářský úřad a okresní soud pak v tomto případě postupoval s cílem co nejrychleji dědictví po zesnulém otci vyřešit. Takové řešení ale bylo v rozporu s povinností státu respektovat nejlepší zájem dětí, které se nemohly proti dluhům svého otce bránit. Díky spolupráci exekutorských úřadů s dětským domovem se nakonec povedlo s oprávněným domluvit na zastavení exekuce.
 „Exekuce, které soudy nařizují proti nezletilým, vnímám jako velmi problematické téma. Soudní exekutoři proto v těchto případech postupují obzvlášť citlivě, musejí však plnit zákonem danou povinnost – respektovat rozhodnutí soudu. Pokud se jedná o nezletilé děti, které jsou bez vlastního majetku, je nutné důkladné posouzení situace,“ vyzývá Pavla Fučíková. Stát by proto měl dbát na sociální začlenění dětí tak, aby do svého dospělého života mohly vstoupit bez nutnosti splácet dluhy, které samy nezpůsobily. Řešením situace by mohla být nová právní úprava, která by znemožnila, aby děti, které se dluhům nemohly nijak bránit, byly za takové dluhy odpovědné.
V případě, kdy dětské domovy nebo opatrovníci zjistí, že je na nezletilé v jejich péči vedena exekuce, doporučujeme se co nejdříve obrátit na exekutorský úřad, který má případ na starosti a společně se pokusit najít cestu, jak exekuci nezletilých odvrátit.
 
Mgr. Martina Houšková
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
PR.Konektor
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.