Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Trendy v počtech exekucí mají klesající tendenci, exekucí by mělo začít ubývat

Počet nově nařízených exekucí pokračuje v dlouhodobém klesajícím trendu. V porovnání s rokem 2011, kdy se počet nově nařízených exekucí vyšplhal na svůj vrchol, došlo v roce 2017 k celorepublikovém poklesu o 38 %. Meziročně se pak jedná o 10% pokles. Celkově bylo nařízeno 612 000 nových exekucí. Počet ukončených exekucí naopak dlouhodobě stabilně roste. V případě, že tento trend bude pokračovat, očekává Exekutorská komora postupné snižování počtu vedených exekucí v České republice.

Počet nově nařízených exekucí dlouhodobě klesá již od roku 2011, pouze s malou výjimkou roku 2014. Protichůdnou silou působí zvýšený počet ukončených exekucí v posledních dvou letech, který v roce 2017 dosáhl 540 tisíc. „Tyto trendy v klesajícím počtu nových exekucí a větším počtu ukončených exekucí pozorujeme od roku 2010. Exekutorská komora očekává pokračování těchto trendů i v následujících letech. V ideálním případě bychom se již brzy mohli dočkat zlomu, kdy začne docházet k postupnému úbytku exekučních řízení,“ říká nově zvolený prezident Exekutorské komory ČR, Vladimír Plášil.

Příčin pozitivního vývoje je hned několik. Pokud jde o ukončené exekuce, jejichž počet roste, dochází k dobíhání starších exekucí z let s enormním nápadem. Je to ale způsobeno i vyšší efektivitou exekučních řízení ze strany soudních exekutorů,“ doplňuje Plášil. Na klesajícím počtu nových exekucí se projevuje několik proměnných. Některé z nich jsou výsledkem legislativních změn, např. zákona o spotřebitelském úvěru, změna advokátního tarifu nebo možnost spojování exekucí od roku 2013, podíl má také ekonomická konjunktura posledních let. Důvodem poklesu je také pozitivní role soudních exekutorů.


Oproti roku 2011 došlo k největšímu poklesu počtu nových exekucí k obvodu Hlavního města Prahy (- 51 %), Severomoravském kraji (- 44 %), Západočeském kraji (- 43 %) a Středočeském kraji (- 42 %). Nejmenší pokles byl naopak zaznamenán v krajích Jihočeském, Severočeském a Jihomoravském (shodně po 25 %). Ve všech krajích tak zaznamenáváme významný pokles nových exekucí. Dokonce i Severočeský kraj, který je dlouhodobě jedním z krajů exekucemi nejpostiženějších, byl jeden z nejúspěšnějších v meziročním srovnání s rokem 2016, kdy zaznamenal 14% pokles nově zahájených exekucí. „Výsledky klesajícího trendu nově zahájených exekucí můžeme spatřovat ve všech krajích a okresech. Oproti roku 2011, kdy jsme bohužel zaznamenali rekordní nápad nových exekucí, došlo k poklesu zahájených exekucí v každém z krajů alespoň o 25 %. Celkově došlo v České republice k 38% poklesu nově zahájených exekucí“ doplňuje viceprezident EKČR, Jan Mlynarčík. 


Exekutorská komora také v předchozím období sledovala počty vedených exekucí v jednotlivých obvodech okresních soudů v přepočtu na 1 000 obyvatel. V roce 2017 bylo nejvíce exekucí na 1 000 obyvatel vedeno v Ústí nad Labem (155 exekucí), Chomutově (121) a Mostě (108). Obvod okresního soudu v Ústí nad Labem je jediným okresem v České republice, kde v dlouhodobém srovnání došlo k mírnému nárůstu počtu exekucí, a to ze 150 na 155. Naopak Chomutov i Most zaznamenali v dlouhodobém měřítku velké zlepšení, např. v Mostě bylo v roce 2011 vedeno 148 exekucí na 1 000 obyvatel.

Nejméně vedených exekucí v přepočtu na počet obyvatel je dlouhodobě vedeno ve Vsetíně (30), Rychnově nad Kněžnou (33) a Opavě (32). Z dlouhodobého hlediska je nejvíce nových exekucí zahajováno v obvodech okresních soudů v Ostravě, Brně a Karviné. To je však dáno také vysokým počtem obyvatel zde žijícími. Naopak nejméně exekučních návrhů bylo mezi lety 2010 a 2017 podáno v obvodu okresního soudu Rokycany, Jeseník a Pelhřimov.

 

Mgr. Martina Houšková

mediální zástupce Exekutorské komory ČR

PR.Konektor
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.