Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora reaguje na článek v Aktuálně.cz: Šéf exekutorů neoprávněně zabavil peníze, odměnu nechce vrátit. Soud z případu vyloučil veřejnost

Exekutorská komora se vyhrazuje již proti zavádějícímu titulku celého článku. O celé věci nyní rozhoduje Obvodní soud na Praze 7 a uváděné tvrzení je předmětem samotného rozhodování soudu. Žádáme proto úpravu zcela neobjektivního titulku, který působí, jako by již v celé věci bylo soudem rozhodnuto.
 
Navíc v daném případě se nejednalo o zastavení exekuce pro údajnou neoprávněnost, ale exekuce byla zastavena JUDr. Plášilem na výslovný návrh věřitele, tedy k datu podání návrhu v roce 2017. Rozhodnutí exekutora o nákladech exekuce z vymoženého plnění  bylo vydáno před 8 roky, tedy v době, kdy exekuce normálně probíhala. Podle § 57 Exekučního řádu je uvedení v předešlý stav nepřípustné.  JUDr. Plášil se rovněž pozastavuje nad tím, že mu ze strany Aktuálně.cz nebylo umožněno se k věci vyjádřit.
 
Co se týče samotných případů, ve kterých hrají roli vadné rozhodčí doložky, Exekutorská komora zdůrazňuje, že rozhodnutí o nařízení takové exekuce je v kompetenci soudu a jedná se o rozhodnutí, které je pro soudní exekutory závazné. Exekutorská komora se domnívá, že takovým odpovědným subjektem by měl být v souladu s aktuální právní úpravou zejména stát, který neměl prostřednictvím konkrétního soudu exekutora vedením exekuce vůbec pověřit. Za určitých okolností by mohl náklady exekuce hradit i věřitel. Jiný přístup ale zasahuje do práva soudního exekutora na spravedlivou odměnu a znamená nespravedlivý postup proti osobám, které svou činnost vykonaly na základě soudního rozhodnutí. Jsou tak zpochybňovány legitimní náklady soudního exekutora na vedení exekuce, které vznikly v důsledky jím odvedené práce. Jak bylo ale uvedeno již v počátku, jedná se o věc, ve které musí rozhodnout soud a není tak na místě uvádět jakékoliv jednostranné závěry.
K případům rozhodčích doložek je pak nutné také poznamenat, že nejde o nezákonné pohledávky věřitelů. Tyto mají pouze vadný exekuční titul, kterým je rozhodčí nález. V případě zastavení exekuce věřitelé budou moci žalovat dlužníka v klasickém soudním řízení.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.