Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora reaguje na článek v Aktuálně.cz: Šéf exekutorů neoprávněně zabavil peníze, odměnu nechce vrátit. Soud z případu vyloučil veřejnost

Exekutorská komora se vyhrazuje již proti zavádějícímu titulku celého článku. O celé věci nyní rozhoduje Obvodní soud na Praze 7 a uváděné tvrzení je předmětem samotného rozhodování soudu. Žádáme proto úpravu zcela neobjektivního titulku, který působí, jako by již v celé věci bylo soudem rozhodnuto.
 
Navíc v daném případě se nejednalo o zastavení exekuce pro údajnou neoprávněnost, ale exekuce byla zastavena JUDr. Plášilem na výslovný návrh věřitele, tedy k datu podání návrhu v roce 2017. Rozhodnutí exekutora o nákladech exekuce z vymoženého plnění  bylo vydáno před 8 roky, tedy v době, kdy exekuce normálně probíhala. Podle § 57 Exekučního řádu je uvedení v předešlý stav nepřípustné.  JUDr. Plášil se rovněž pozastavuje nad tím, že mu ze strany Aktuálně.cz nebylo umožněno se k věci vyjádřit.
 
Co se týče samotných případů, ve kterých hrají roli vadné rozhodčí doložky, Exekutorská komora zdůrazňuje, že rozhodnutí o nařízení takové exekuce je v kompetenci soudu a jedná se o rozhodnutí, které je pro soudní exekutory závazné. Exekutorská komora se domnívá, že takovým odpovědným subjektem by měl být v souladu s aktuální právní úpravou zejména stát, který neměl prostřednictvím konkrétního soudu exekutora vedením exekuce vůbec pověřit. Za určitých okolností by mohl náklady exekuce hradit i věřitel. Jiný přístup ale zasahuje do práva soudního exekutora na spravedlivou odměnu a znamená nespravedlivý postup proti osobám, které svou činnost vykonaly na základě soudního rozhodnutí. Jsou tak zpochybňovány legitimní náklady soudního exekutora na vedení exekuce, které vznikly v důsledky jím odvedené práce. Jak bylo ale uvedeno již v počátku, jedná se o věc, ve které musí rozhodnout soud a není tak na místě uvádět jakékoliv jednostranné závěry.
K případům rozhodčích doložek je pak nutné také poznamenat, že nejde o nezákonné pohledávky věřitelů. Tyto mají pouze vadný exekuční titul, kterým je rozhodčí nález. V případě zastavení exekuce věřitelé budou moci žalovat dlužníka v klasickém soudním řízení.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.