Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prohlášení prezidia Exekutorské komory ČR k výhružkám střelbou v obci Kobylí

Dnes v dopoledních hodinách došlo v obci Kobylí v okrese Břeclav k ohrožení vykonavatelů exekutorského úřadu při výkonu jejich činnosti. Při nařízeném vyklizování nemovitosti byli vykonavatelé i doprovázející policisté ohroženi střelnou zbraní povinných. Podle informací Exekutorské komory jsou povinní rizikově se chovající osoby, a proto před samotným výkonem exekuce byla ze strany vykonavatelů exekutorského úřadu vyžádána asistence Policie ČR. Z důvodu výhružek střelbou ze strany povinných byli vykonavatelé i policisté nuceni nemovitost opustit. Na místo proto následně dorazila zásahová jednotka, která již povinné zadržela.
 
„Výhružky střelbou, které mohou v některých případech skončit i tragicky, jsou zcela neomluvitelnou záležitostí. Bohužel se s agresí i výhružkami střelbou od povinných setkáváme v poslední době stále častěji. V těchto případech však musíme stále připomínat, že soudní exekutoři ani jejich vykonavatelé nejsou v žádném případě osobami, které rozhodují o dluzích dlužníků ani o vedení exekucí proti nim. Naopak jsou až posledním článkem justičního řetězu a samotnou exekuci provádí na základě pověření nezávislého soudu,“ zdůrazňuje Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR. „Toto si bohužel často neuvědomují ani média ani někteří politici, kteří exekutorský stav často neodůvodněně očerňují a mohou jej tak dostat do života ohrožující situace, jaké jsme dnes svědky“ doplňuje.
 
Celá kauza se týká nemovitosti, kterou v roce 2010 koupili noví majitelé, kteří jsou v tomto případě i oprávněnými. V tomto konkrétním případě se jedná o exekuci vyklizením nemovitosti, nikoliv o exekuci k vymožení peněžitého plnění. Nemovitost koupili od syna manželů a s nimi následně podepsali nájemní smlouvu, aby mohli manželé v nemovitosti dále pobývat. Manželé nicméně zpochybnili uzavřenou kupní smlouvu a zároveň neplatili oprávněným dohodnuté nájemné. Proti prodeji podali veškeré možné opravné prostředky, soud však pravomocně rozhodl ve prospěch nových majitelů. Již v roce 2014 byl vydán exekuční titul, na jehož základě mělo dojít k vystěhování neplatících nájemníků z nemovitosti. Po podání řádných opravných prostředků byl v roce 2016 exekuční titul pravomocně potvrzen soudem.
 
První šetření vykonavatelů v nemovitosti se konalo již 20. dubna tohoto roku, kdy došlo k napadení vykonavatele soudního exekutora povinným. Proto byla při dnešním výkonu exekuce vyžádána i asistence Policie ČR. Po vstupu do nemovitosti vykonavatelé spatřili zbraň, kterou začal povinný vyhrožovat. Nejedná se o jedinou exekuci, která je na manžele vedena.
 
 
 
Mgr. Martina Houšková
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
PR.Konektor
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.