Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Tisková zpráva – Diskusní fórum Exekutorské komory ČR

PRAHA - Exekutorská komora ČR uspořádala ve dnech 21. a 22. listopadu 2018 v Plzni Diskusní fórum, jehož tématem byly především aktuálně připravované změny exekučního řádu a insolvenčního zákona. Na fóru, kterého se zúčastnili především soudní exekutoři a soudci, zazněly například i příspěvky Mgr. Marka Bendy, předsedy Ústavně právního výboru PS ČR, JUDr. PhDr. Karla Šimky, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu a zástupce Ministerstva spravedlnosti.

Diskusní fórum vyústilo v odbornou diskusi, týkající se připravované novely exekučního řádu. Z té vyplynul většinový závěr účastníků fóra, podle něhož nesouhlasí s principem koncentrace exekučních řízení u jednoho exekutora navrhovaný Ministerstvem spravedlnosti. V důsledku by toto řešení znamenalo ještě větší nerovnoměrnost rozvržení exekucí a propastně by prohloubilo rozdíly mezi velkými a malými exekutorskými úřady, což není žádoucí. Přínosnějším řešením by, podle závěru diskuze, bylo zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, kterou dlouhodobě prosazuje i prezidium Exekutorské komory. Tato úprava by přiblížila soudní exekutory k povinným, což je záměrem Ministerstva spravedlnosti.

Mezi nejzajímavější vystoupení lze zařadit například příspěvek JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., MBA, LL.M., místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, který se věnoval shrnutí všech novinek a dopadů očekávatelných v souvislosti s přijetím aktuálně schvalované novely insolvenčního zákona. V následné diskuzi se účastníci Diskusního fóra většinově shodli na názoru, že soudní exekutoři by měli mít možnost vykonávat funkci insolvenčního správce, což připravovaná novela v současné podobě neumožňuje.  Naplní-li se dosavadní předpoklady ohledně dopadů novely, nebudou mít současní insolvenční správci dostatek času na řádnou administraci insolvencí. Soudní exekutoři jsou přitom po odborné stránce i technické stránce dostatečně připraveni činnost insolvenčních správců vykonávat.

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.