Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Tisková zpráva – Diskusní fórum Exekutorské komory ČR

PRAHA - Exekutorská komora ČR uspořádala ve dnech 21. a 22. listopadu 2018 v Plzni Diskusní fórum, jehož tématem byly především aktuálně připravované změny exekučního řádu a insolvenčního zákona. Na fóru, kterého se zúčastnili především soudní exekutoři a soudci, zazněly například i příspěvky Mgr. Marka Bendy, předsedy Ústavně právního výboru PS ČR, JUDr. PhDr. Karla Šimky, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu a zástupce Ministerstva spravedlnosti.

Diskusní fórum vyústilo v odbornou diskusi, týkající se připravované novely exekučního řádu. Z té vyplynul většinový závěr účastníků fóra, podle něhož nesouhlasí s principem koncentrace exekučních řízení u jednoho exekutora navrhovaný Ministerstvem spravedlnosti. V důsledku by toto řešení znamenalo ještě větší nerovnoměrnost rozvržení exekucí a propastně by prohloubilo rozdíly mezi velkými a malými exekutorskými úřady, což není žádoucí. Přínosnějším řešením by, podle závěru diskuze, bylo zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, kterou dlouhodobě prosazuje i prezidium Exekutorské komory. Tato úprava by přiblížila soudní exekutory k povinným, což je záměrem Ministerstva spravedlnosti.

Mezi nejzajímavější vystoupení lze zařadit například příspěvek JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., MBA, LL.M., místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, který se věnoval shrnutí všech novinek a dopadů očekávatelných v souvislosti s přijetím aktuálně schvalované novely insolvenčního zákona. V následné diskuzi se účastníci Diskusního fóra většinově shodli na názoru, že soudní exekutoři by měli mít možnost vykonávat funkci insolvenčního správce, což připravovaná novela v současné podobě neumožňuje.  Naplní-li se dosavadní předpoklady ohledně dopadů novely, nebudou mít současní insolvenční správci dostatek času na řádnou administraci insolvencí. Soudní exekutoři jsou přitom po odborné stránce i technické stránce dostatečně připraveni činnost insolvenčních správců vykonávat.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.