Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soudní příkaz k vyklizení budovy bývalé plicní kliniky proveden

V lednu 2017 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 3, že pozemky a budovy Kliniky mají být vyklizeny. Toto rozhodnutí následně prošlo přezkum všech soudních instancí – Městského soudu v Praze, Nejvyššího soudu i Ústavního soudu. S ohledem na skutečnost, že k vyklizení ani přes všechna rozhodnutí nedošlo, obrátil se oprávněný (SŽDC) na soudního exekutora, aby v rámci svých pravomocí, které na něj přenesl stát, vykonal rozhodnutí soudu a poskytl ochranu jeho vlastnickému právu k pozemkům a budově, do kterého bylo, jak plyne z rozhodnutí soudů, neoprávněně dlouhodobě a opakovaně zasahováno. Po pověření exekutora, vyřízení opravných prostředků a odpadnutí všech procesních překážek byl dnes téměř po 2 letech od vydání prvního rozhodnutí zahájen faktický výkon rozhodnutí soudu.

Pověřený soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan byl od počátku srozuměn s tím, že provádění exekuce nebude bez komplikací: „V obecné poloze může být průběh exekuce jednoduchý až dramatický. Na místě může být až 300 aktivistů, ale pokud nebudou aktivně bránit výkonu, nebudu se nijak jejich jednání snažit korigovat. I způsob provádění výkonu bude odvislý od chování povinné osoby, která by měla být také na místě. Policie je o možném nebezpečí zpravena. V případě tvrdého odporu je možno úkon ukončit a nařídit ho znovu i opakovaně. Je třeba i zvažovat přiměřenost připravených prostředků v daném konkrétním čase, neboť přímo úměrně se zvyšují náklady, které v závěru musí platit povinná osoba. Bude nutno zdůvodnit jejich opodstatnění, a proto je třeba vycházet z informací, které jsou v daném čase k dispozici.“ O vyklizení objektu byla povinná osoba vyrozuměna, jak zákon předpokládá, 15 dnů předem a vyzvána k dobrovolnému splnění povinnosti. Ještě v úterý na tiskové konferenci aktivisté oznámili, že budovu neopustí s odůvodněním, že pokud budovu opustí, zůstala by prázdná několik měsíců, možná několik let. Členové kolektivu svolali na 9:00 v den vyklizení happening - přátelské setkání lidí, kteří podporují Kliniku. K dobrovolnému splnění povinnosti stanovené rozhodnutím soudu, jak bylo avizováno, nedošlo.

Zákon předpokládá, že z vyklizovaného objektu budou odstraněny movité věci nepatřící SŽDC a budou vykázány osoby, které se v objektu zdržují neoprávněně. Celý proces vyklizení a předání oprávněnému může v závislosti na okolnostech trvat i několik dnů.

 

„Předmětná kauza poměrně ilustrativně odráží všeobecný stav vymahatelnosti práva v České republice. Z veřejných zdrojů plyne, že k neoprávněnému zásahu do vlastnického práva SŽDC dochází od roku 2014, resp. 2016. Představa, že stát je schopen zajistit občanu spravedlnost až po čtyřech letech protiprávní ‚okupace‘ jeho majetku, v případě, že se skupina lidí z jakéhokoliv přesvědčení usídlí zničehonic na jeho pozemku či v jeho budově, by měla být pro každého občana České republiky mrazivá. K tomu si navíc přičtěte také náklady spojené s rozhodováním soudů, se zásahy policejního sboru, s faktickým vyklizením. Většinu těchto nákladů ponesou v konečném důsledku daňoví poplatníci, kteří ještě stále plní své povinnosti řádně a včas," sděluje prezident Komory JUDr. Vladimír Plášil v obecné poloze a pokračuje: „Exekutorská komora již dlouhodobě poukazuje na to, že signály, které vypouští směrem k veřejnosti svými prohlášeními i někteří politici a další veřejně činné osoby přímo i nepřímo o tom, že dluhy se platit nemusí, že každého je třeba oddlužit na náklady celé společnosti, že rozhodnutí soudů se nemusí respektovat, vedou k postupné erozi právního státu. Kauza klinika je příznačným projevem toho, jak může procházet dlouhodobě a beztrestně tak okaté až výsměšně nerespektování práva. Namísto přijetí moderních pravidel pro civilní soudní i exekuční řízení, se v honbě za politickými body, mnozí politici a aktivisté předhánějí v nápadech, jak nesystémově omezit práva věřitelů a pravomocí exekučních orgánů. A tím myslím všech věřitelů – majitelů nemovitostí, osob poškozených protiprávní činností jiného, živnostníků v druhotné platební neschopnosti, vyživovaných osob atp. Zdaleka nejde jen o neseriózní poskytovatele půjček, jak je často občanům podsouváno. Věřitelem se může stát každý z nás – a to mnohdy i nedobrovolně, na to by měla veřejnost pamatovat především, když bude přemýšlet nad tím, zda např. jsou soudní exekutoři potřebným a užitečným prvkem v justičním systému.“

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.