Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soudní exekutor nevymáhá pouze dluhy, pomůže i v řadě jiných případů

Pozornost společnosti v současnosti zaujal případ vyklizení budovy bývalé plicní kliniky na pražském Žižkově, kterou neoprávněně obývají aktivisté a která má být vyklizena na základě rozhodnutí českých soudů. Vyklizením byl pověřen soudní exekutor, který s prováděním úkonu začal včera (10. 1. 2019). Bohužel není ve všeobecné známosti, že činnost soudního exekutora není omezena pouze na vymáhání běžných dluhů. Jak vidno, exekutor může kromě vymáhání běžných dluhů či vyklízení nemovitých věcí pomoci například i s vymáháním výživného pro děti, odebíráním věcí či provedením konkrétních prací a výkonů.

Navzdory tomu, že o povinnosti aktivistů kliniku vyklidit bylo poprvé rozhodnuto již začátkem roku 2017, nemohl skutečný vlastník (Správa železniční dopravní stavby) z důvodu značného množství opravných prostředků podaných aktivisty budovu doposud užívat nebo ji uvést do náležitého provozuschopného stavu. Vzhledem k tomu, že již bylo na základě návrhu SŽDC zahájeno exekuční řízení, může vlastník díky činnosti soudního exekutora konečně dosáhnout vyklizení objektu a dobrat se tak po dlouhé době svého práva na pokojné užívání svého majetku.

Aktuální případ vyklizení bývalé plicní kliniky přitom názorně demonstruje, jak se do pozice věřitele může dostat v podstatě kdokoli. Jak ostatně konstatoval prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.: „Zdaleka nejde jen o neseriózní poskytovatele půjček, jak je často občanům podsouváno. Věřitelem se může stát každý z nás – a to mnohdy i nedobrovolně, na to by měla veřejnost pamatovat především, když bude přemýšlet nad tím, zda např. jsou soudní exekutoři potřebným a užitečným prvkem v justičním systému.“

Typickým příkladem může být situace, kdy běžný občan pronajme svůj byt a má tu smůlu, že mu nájemce řádně neplatí nájemné. I v tomto případě mu může pomoci soudní exekutor, na něhož se přitom lze obrátit daleko dříve než po úmorném a zdlouhavém soudním kolečku jako v případě bývalé plicní kliniky. Ostatně i prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer v rozhovoru pro iDNES.cz (dostupný zde: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/najemnik-neplatic-majitel-dolozka-exekucni-vymahatelnost-notar-radim-neubauer.A190110_080718_viteze_sov) upozornil pronajímatele na možnost uzavřít nájemní smlouvu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Popsaným způsobem se mohou pronajímatelé u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou domoci minimálně velmi rychlého vyklizení pronajímané nemovité věci. Poměrně snadno se tak zbaví neplatícího nájemníka. Smlouva se svolením k vykonatelnosti jim poslouží jako exekuční titul, díky kterému se budou moci rovnou obrátit na soudního exekutora s exekučním návrhem na vyklizení bez toho, aby se museli s neplatičem nájemného zdlouhavě soudit. Samotné vyklizení soudním exekutorem je pak již poměrně rychlé a efektivní, přičemž náklady na vyklizení ponese povinný. Soudní exekutor následně předá vyklizenou nemovitou věc zpět pronajímateli, který ji může nadále pronajímat někomu jinému nebo jinak užívat. Nepříjemným zkušenostem s neplatícími nájemci lze také předcházet pomocí výpisu z Centrální evidence exekucí, na jehož základě si pronajímatel může před uzavřením smlouvy ověřit, zda nájemce již není v exekuci.

Obdobně může soudní exekutor účinně pomoci například i rodičům samoživitelům v situacích, kdy druhý rodič odmítá hradit výživné na děti. Rozhodnutí soudu o povinnosti rodiče hradit výživné na děti je předběžně vykonatelné. Nesplní-li tento rodič svou povinnost hradit výživné v souladu s rozhodnutím soudu, může se zákonný zástupce nezletilých dětí bez dalšího obrátit na soudního exekutora s exekučním návrhem. Soudní exekutor následně zajistí vymožení nejen dlužného ale i běžného výživného, k čemuž disponuje velmi efektivními nástroji. Vysoce účinným nástrojem se v těchto případech ukázalo být pozastavení řidičského oprávnění dlužného rodiče, který pod takovým tlakem výživné raději poměrně rychle uhradí. Díky tomu se děti dostanou k výživnému poměrně snadno a velmi rychle.

Tím však výčet činností soudního exekutora nekončí, neboť na základě pověření soudu může i odebírat věci či je rozdělovat, popřípadě i zajistit provedení prací. Jakkoli se tedy často setkáváme s útoky na exekutorskou profesi ze strany politiků či různých aktivistických sdružení a spolků, je třeba mít na paměti, že soudní exekutoři jsou nezbytným orgánem pro zajištění vymahatelnosti práva v naší společnosti. Nelze též odhlédnout od skutečnosti, že před zavedením institutu soudních exekutorů v roce 2001 vymahatelnost práva v České republice prakticky neexistovala.

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.