Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými maily

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatel se vydává za soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolu, Exekutorský úřad Brno-město. Mailové zprávy, které jsme aktuálně zaznamenali, byly adresátům zaslány z mailové adresy jaroslavhomola@exekucehomola.cz, kterou jmenovaný soudní exekutor nepoužívá a nikdy nepoužíval.

Zprávy označené předmětem „Výzva“ a smyšlenou spisovou značkou počínající „18 EX“ vyzývají k úhradě fiktivní částky na konkrétní účet u AirBank, a. s., s tím, že pokud nebude uhrazeno do pěti pracovních dní od doručení výzvy, bude částka navýšena a exekuce bude vykonána v příštím týdnu nebo bude obstaven účet.

Exekutorská komora ČR zdůrazňuje, že se v žádném případě nejedná o sdělení zasílaná Exekutorskou komorou ČR ani soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou, Exekutorský úřad Brno-město (používajícím doménu www.exekutorsky.cz), nebo kterýmkoli jiným soudním exekutorem. Předmětné zprávy jsou dále označeny nesprávným číslem soudního exekutora. Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola užívá přidělené číslo 030 a nikoli v mailech uváděné předčíslí 018 náležející soudní exekutorce Mgr. Lence Černoškové, Exekutorský úřad Prostějov, která však předmětné e-maily taktéž nerozesílá.

Soudní exekutoři nikdy neposílají výzvy tohoto charakteru mailem. Osobu soudního exekutora, včetně jeho e-mailové adresy příp. účtů určených k plnění vymáhané částky, lze ověřit na stránkách Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz). Exekutorská komora ČR se ve věci obrátí na orgány činné v trestním řízení.

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.