Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými maily

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatel se vydává za soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolu, Exekutorský úřad Brno-město. Mailové zprávy, které jsme aktuálně zaznamenali, byly adresátům zaslány z mailové adresy jaroslavhomola@exekucehomola.cz, kterou jmenovaný soudní exekutor nepoužívá a nikdy nepoužíval.

Zprávy označené předmětem „Výzva“ a smyšlenou spisovou značkou počínající „18 EX“ vyzývají k úhradě fiktivní částky na konkrétní účet u AirBank, a. s., s tím, že pokud nebude uhrazeno do pěti pracovních dní od doručení výzvy, bude částka navýšena a exekuce bude vykonána v příštím týdnu nebo bude obstaven účet.

Exekutorská komora ČR zdůrazňuje, že se v žádném případě nejedná o sdělení zasílaná Exekutorskou komorou ČR ani soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou, Exekutorský úřad Brno-město (používajícím doménu www.exekutorsky.cz), nebo kterýmkoli jiným soudním exekutorem. Předmětné zprávy jsou dále označeny nesprávným číslem soudního exekutora. Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola užívá přidělené číslo 030 a nikoli v mailech uváděné předčíslí 018 náležející soudní exekutorce Mgr. Lence Černoškové, Exekutorský úřad Prostějov, která však předmětné e-maily taktéž nerozesílá.

Soudní exekutoři nikdy neposílají výzvy tohoto charakteru mailem. Osobu soudního exekutora, včetně jeho e-mailové adresy příp. účtů určených k plnění vymáhané částky, lze ověřit na stránkách Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz). Exekutorská komora ČR se ve věci obrátí na orgány činné v trestním řízení.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.