Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Fakta o datech pro Mapu exekucí

Exekutorská komora ČR poskytla Otevřené společnosti, o. p. s., data pro účely Mapy exekucí za rok 2016 za částku 4.935,- Kč představující pouze zlomek celkových nákladů, a to na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Druhou žádost o poskytnutí informací za rok 2017 dle uvedeného zákona vzal žadatel zpět, neboť se vedla vzájemná jednání o spolupráci, na jejichž základě předala Exekutorská komora Otevřené společnosti data za rok 2017 v upřímné důvěře v konstruktivní spolupráci bezplatně mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím.

Současnou žádostí o informace Otevřená společnost požadovala více informací v komplexnější podobě, než v případě dřívějších žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k oznámení o výši úhrady v souladu s § 17 odst. 5 citovaného zákona, která je z výše uvedeného důvodu vyšší než v minulosti. Exekutorská komora ČR se nikterak nebrání poskytnutí požadovaných dat pro Mapu exekucí. Stejně jako v případě jakéhokoli jiného žadatele o informaci však postupuje v souladu s pravidly zákona o svobodném přístupu k informacím, podle něhož Otevřená společnost data požaduje.

Bez ohledu na výše uvedené je nutno zdůraznit, že ve všech případech poskytnutí dat Otevřené společnosti pro účely Mapy exekucí (včetně současné žádosti), nesla Exekutorská komora ČR v rámci vstřícného postoje a při zachování principu dobré správy drtivou většinu nákladů s tím spojených sama. 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.