Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření Exekutorské komory České republiky k informacím ČSSZ o počtu srážek z důchodů

 PRAHA (11. května 2019) - ČSSZ dne 10.5. 2019 zveřejnila počty srážek z důchodů a zároveň se v médiích objevily informace o možných řešeních tohoto problému. Exekutorská komora České republiky uvádí na pravou míru některé nepřesnosti, které v této souvislosti zazněly.                     

Uváděných 90 400 srážek z důchodů není tvořených jen soudními exekucemi, nýbrž počet zahrnuje exekuce (výkon rozhodnutí) prováděné přímo soudy podle občanského soudního řádu, exekuce přerušené v důsledku insolvence, exekuce prováděné podle správního řádu orgány státní správy a územní samosprávy, například přímo zdravotními pojišťovnami, obcemi a magistráty, a také daňové exekuce, které provádí správce daně, nikoliv soudní exekutoři.

Exekucí, prováděných podle ustanovení Exekučního řádu soudními exekutory je dle údajů EKČR je přibližně o 25 procent méně. Navíc uváděný celkový počet srážek z důchodů neodpovídá realitě i z toho důvodu, že obsahuje i již vymožené exekuce, které ČSSZ nestačí administrovat (celý proces bez ohledu, jaký subjekt exekuci vedl, ČSSZ trvá i několik měsíců).

Růst srážek z důchodů je bohužel logický a je spojen s mnoha faktory, na které Exekutorská komora České republiky v minulosti často upozorňovala:

  • Růst ceny bydlení a životních nákladů, které ale nebyly vyváženy růstem důchodů. Bohužel tato data ukazují i statistiky Českého statistického úřadu, který jako skupinu nejvíce ohroženou příjmovou chudobou označil kromě matek samoživitelek právě důchodce, a to zejména ženy starší 65 let. Celkově se v ČR s příjmovou chudobou potýká 9,6 procenta Čechů, tedy více jak milion obyvatel, a u důchodců je procento ještě mnohem vyšší. Více informací viz. https://www.czso.cz/csu/czso/prijmova-chudoba-ohrozuje-necelou-desetinu-obyvatel
  • Špatná politika v oblasti mezigenerační podpory rodin.
  • Nedostatek finanční gramotnosti seniorů a dravé obchodní praktiky některých subjektů.

Exekutorská komora České republiky provozuje několik bezplatných právních poraden (v Praze, Brně, Plzni a Ostravě) kam může přijít jakýkoliv důchodce, kterého postihla srážka z důchodu, zde mu poradí, jak svou obtížnou životní situaci co nejlépe zvládnout. Navíc funguje také online poradna na webových stránkách Exekutorské komory www.ekcr.cz

V médiích rovněž zazněla vyjádření odborníků, že ČSSZ může exekuční řízení nechat zastavit kvůli neplatným rozhodčím doložkám. Není to pravda, ČSSZ k tomuto kroku nemá zmocnění ze zákona. ČSSZ by mohla dát podnět soudu, který by o tom rozhodl. Zdůrazňujeme také, že v případě neplatných rozhodčích doložek se dlužník dluhu nezbavuje, jen ho oddaluje a tím se mu může i prodražit. Řešení je třeba hledat na začátku a na ne konci. Například lepší osvětou v oblasti finanční gramotnosti, výstavbou sociálních bytů, větším postihem nekalých obchodních praktik a dalšími opatřeními.  Odpovědný je tak stát, který takovou situaci dopustil. Vyvstává také řada otázek v souvislosti s rozhodčími doložkami, které je nutné zodpovědět. Co bude s dluhem poté, kdy se zruší rozhodčí nález? Co s náklady protistrany, pokud neuspěje? Co s úroky, které takto běží?

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.