Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření Exekutorské komory České republiky k informacím ČSSZ o počtu srážek z důchodů

 PRAHA (11. května 2019) - ČSSZ dne 10.5. 2019 zveřejnila počty srážek z důchodů a zároveň se v médiích objevily informace o možných řešeních tohoto problému. Exekutorská komora České republiky uvádí na pravou míru některé nepřesnosti, které v této souvislosti zazněly.                     

Uváděných 90 400 srážek z důchodů není tvořených jen soudními exekucemi, nýbrž počet zahrnuje exekuce (výkon rozhodnutí) prováděné přímo soudy podle občanského soudního řádu, exekuce přerušené v důsledku insolvence, exekuce prováděné podle správního řádu orgány státní správy a územní samosprávy, například přímo zdravotními pojišťovnami, obcemi a magistráty, a také daňové exekuce, které provádí správce daně, nikoliv soudní exekutoři.

Exekucí, prováděných podle ustanovení Exekučního řádu soudními exekutory je dle údajů EKČR je přibližně o 25 procent méně. Navíc uváděný celkový počet srážek z důchodů neodpovídá realitě i z toho důvodu, že obsahuje i již vymožené exekuce, které ČSSZ nestačí administrovat (celý proces bez ohledu, jaký subjekt exekuci vedl, ČSSZ trvá i několik měsíců).

Růst srážek z důchodů je bohužel logický a je spojen s mnoha faktory, na které Exekutorská komora České republiky v minulosti často upozorňovala:

  • Růst ceny bydlení a životních nákladů, které ale nebyly vyváženy růstem důchodů. Bohužel tato data ukazují i statistiky Českého statistického úřadu, který jako skupinu nejvíce ohroženou příjmovou chudobou označil kromě matek samoživitelek právě důchodce, a to zejména ženy starší 65 let. Celkově se v ČR s příjmovou chudobou potýká 9,6 procenta Čechů, tedy více jak milion obyvatel, a u důchodců je procento ještě mnohem vyšší. Více informací viz. https://www.czso.cz/csu/czso/prijmova-chudoba-ohrozuje-necelou-desetinu-obyvatel
  • Špatná politika v oblasti mezigenerační podpory rodin.
  • Nedostatek finanční gramotnosti seniorů a dravé obchodní praktiky některých subjektů.

Exekutorská komora České republiky provozuje několik bezplatných právních poraden (v Praze, Brně, Plzni a Ostravě) kam může přijít jakýkoliv důchodce, kterého postihla srážka z důchodu, zde mu poradí, jak svou obtížnou životní situaci co nejlépe zvládnout. Navíc funguje také online poradna na webových stránkách Exekutorské komory www.ekcr.cz

V médiích rovněž zazněla vyjádření odborníků, že ČSSZ může exekuční řízení nechat zastavit kvůli neplatným rozhodčím doložkám. Není to pravda, ČSSZ k tomuto kroku nemá zmocnění ze zákona. ČSSZ by mohla dát podnět soudu, který by o tom rozhodl. Zdůrazňujeme také, že v případě neplatných rozhodčích doložek se dlužník dluhu nezbavuje, jen ho oddaluje a tím se mu může i prodražit. Řešení je třeba hledat na začátku a na ne konci. Například lepší osvětou v oblasti finanční gramotnosti, výstavbou sociálních bytů, větším postihem nekalých obchodních praktik a dalšími opatřeními.  Odpovědný je tak stát, který takovou situaci dopustil. Vyvstává také řada otázek v souvislosti s rozhodčími doložkami, které je nutné zodpovědět. Co bude s dluhem poté, kdy se zruší rozhodčí nález? Co s náklady protistrany, pokud neuspěje? Co s úroky, které takto běží?

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.