Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Statistiky za rok 2018: V exekuci je o 41 000 lidí méně

 

(PRAHA - 13. května 2019) – V loňském roce byla v ČR vedena exekuční řízení vůči 821 337 osobám; v exekuci se tedy nacházelo o přibližně 41 000 lidí méně než předloni. Celkem bylo zahájeno 505 120 exekucí, což představuje meziroční pokles o více než 100 000 exekucí. Ke dni 31. 12. 2018 obsahovala Centrální evidence exekucí v souhrnu záznamy o 4 679 186 exekucích.

„Na tiskové konferenci Exekutorské komory České republiky v březnu jsem odhadoval, že počet povinných poklesl. Ukazuje se, že můj odhad byl správný,“ uvádí viceprezident Exekutorské komory Mgr. Jan Mlynarčík a pokračuje: „Poklesla i částka vymáhaná na jistině. Očekáváme, že trend klesajícího počtu nových exekucí, ale i celkového počtu povinných, a nakonec i celkového počtu exekucí bude pokračovat. Hlavními faktory jsou kromě pozitivní role soudních exekutorů i vysoká míra zaměstnanosti.“

Výše uvedené údaje zahrnují i tzv. latentní exekuce. Jedná se o exekuce odložené, exekuce, u nichž se očekává zastavení (například po oddlužení povinného v insolvenci), a další exekuce, které nelze z různých důvodů provádět. Kupříkladu vůči zhruba 80 000 povinných v exekuci je zároveň vedeno insolvenční řízení. To znamená, že nelze provádět úkony exekuce v přibližně 420 000 exekučních řízeních.

Průměrný věk povinného činil 45 let, jedna osoba měla v průměru 5,7 exekučních řízení, přičemž průměrná vymáhaná částka na jistině činila 63 339 Kč v rámci jedné exekuce. Co se týče geografického rozložení, pak nejvyšší podíl osob v exekuci se již tradičně nachází v Ústeckém kraji (15 %) a v Moravskoslezském kraji (13 %). Nejméně povinných naopak žije v kraji Zlínském (3 %) a na Vysočině (3 %). Podrobné souhrnné statistické informace se nacházejí v přiložené infografice.

I přes pokles počtu povinných však zůstává množství osob v exekuci problémem. Exekutorská komora ČR upozorňuje zejména na vícečetné exekuce, které výrazně navyšují celkový počet vedených exekučních řízení. „I přes výše uvedené jsou exekutoři stále nejefektivnějším nástrojem k zajištění práv věřitelů a daří se jim ukončovat stále více řízení, ať už formou vymožení pohledávky či zastavení exekuce. Celý proces snižování celkového počtu exekucí by bylo možno mnohem urychlit, pokud by stále neplatilo, že soudní exekutoři nedostávají za práci často zaplaceno a ukončení bezvýsledné exekuce je procesně mnohem složitější než ukončení exekuce úspěšné,“ vysvětluje Jan Mlynarčík.

Rychlé změny ale nelze očekávat bez modernizace exekučního prostředí. „Exekutorská komora ČR si to plně uvědomuje, a proto dlouhodobě prosazuje místní příslušnost exekutorů, úpravu rostoucích příslušenství dluhu, racionalizaci doručování, jednodušší zastavování exekuce při bezvýslednosti, zjednodušení srážek ze mzdy a další,“ uzavírá prezident EK ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

INFOGRAFIKA STATISTIKY EXEKUCÍ 2018

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.