Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Aktivita premiéra Babiše může mít pro exekuční řízení nechtěné důsledky

 

PRAHA (9. července 2019) - Dle informací některých médií se premiér Andrej Babiš obrátil na ministerstva a dalších pět velkých „státních" zaměstnavatelů, aby se z pozice zaměstnavatele zabývali tím, zda exekuce proti jejich zaměstnancům nejsou vedeny na základě neplatného rozhodčího nálezu.

Exekutorská komora ČR považuje tuto aktivitu za nekoncepční. Otázku, zda pravomocně nařízená exekuce má být zastavena nebo ne, mají primárně řešit exekuční orgány (soudy, exekutoři, finanční správa, celní správa aj.) a samotní účastníci exekučního řízení. Dlužno podotknout, že není jasná odpovědnost takových třetích osob, v případě, kdy rozhodčí doložka bude v pořádku a jejich případný neodborný podnět způsobí neoprávněný průtah v exekučním řízení. 

 Snaha přenášet toto břemeno na mzdové účtárny je znepokojující zejména s ohledem na to, že již dnes jsou plátci mzdy v důsledku dědictví občanského soudního řádu z 60. let minulého století zatíženi administrativou spojenou prováděním srážek ze mzdy. S dopadem změny judikatury, která se odehrála v letech 2011 až 2013 by se měla primárně vypořádat sama justice. Nikoliv plátci mzdy, kteří navíc pro zodpovědné posouzení nemají ani dostatek relevantních podkladů.

 

Má-li být jedním z hlavních úkolů státu hájit zájmy a práva jeho občanů, měl by stát zejména konečně začít naslouchat připomínkám Exekutorské komory ČR, která dlouhodobě poukazuje na potřebu modernizace exekučního řízení a zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. V případě, že by fungovala místní příslušnost soudních exekutorů, bylo by zastavování exekucí významně jednodušší.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.