Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR na článek Kvůli dvacetitisícovému dluhu přišli o modlitebnu za miliony

 

PRAHA (13. srpna 2019) – Deník N přinesl článek s titulkem Kvůli dvacetitisícovému dluhu přišli o modlitebnu za miliony, v němž popisuje jednostranně kauzu společnosti MANBEL ALKEAR s.r.o a dražby jejího objektu - objektu muslimské modlitebny. Vzhledem k tomu, že je v textu zpochybněna práce soudní exekutorky Mgr. Martiny Havlové a hovoří se dokonce o podezření ze spolčení dotyčné s vydražitelem, považuje Exekutorská komora ČR za důležité uvést k případu další fakta, která v článku nezazněla.

V první řadě je třeba poukázat na skutečnost, že exekuční řízení proti společnosti MANBEL ALKEAR s.r.o, bylo zahájeno v roce 2016. Dražba nemovité věci se, podle veřejně dostupných zdrojů, uskutečnila 6. listopadu 2018, tedy po více něž dvou a půl letech od zahájení exekuce.

Po celou tu dobu měl tedy povinný možnost své pohledávky uhradit. Na tomto místě je rovněž potřeba zdůraznit, že proti povinné společnosti proběhlo řádné nalézací řízení, jehož výsledkem bylo vydání exekučního titulu – platebního rozkazu, tedy rozhodnutí, které je nezbytné doručit do vlastních rukou. Exekuční titul nabyl právní moci dne 3.3.2016, nejpozději k tomuto datu se tedy povinný prokazatelně o existenci dluhu musel dozvědět. K samotnému exekučnímu řízení je pak nutné uvést, že do exekučního řízení přihlásilo své pohledávky dalších 5 věřitelů, celkový dluh společnosti tedy nebyl pouze 22 tisíc, o nichž se v textu hovoří. Exekutorka přistoupila nejprve k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu. Dle sdělení banky však účet vykazoval záporný zůstatek a později byl tento účet zrušen. Po celou dobu exekučního řízení byly pravidelně prováděny majetkové lustrace povinného, vždy s negativním výsledkem.

Vzhledem ke skutečnosti, že exekutorka majetek v dostatečné, resp. žádné výši nedohledala a povinný sám jiný majetek nepřiznal, neuhradil ani exekutorku či oprávněného žádným způsobem nekontaktoval, provedla exekutorka dražbu nemovité věci.

Předmětná elektronická dražba se konala dne 6.11.2018, příklep byl udělen osobě, která učinila nejvyšší podání ve výši 10 390 400 Kč. Povinný následně podal do usnesení o příklepu odvolání, přičemž odvolacím soudem byla správnost postupu exekutorky potvrzena a pochybení nebylo shledáno.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.