Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR k Nálezu Ústavního soudu ČR o přiměřenosti exekuce prodejem nemovitosti

 

PRAHA (22. srpna 2019) – Ústavní soud ČR se 22. srpna zabýval případem přiměřenosti exekuce prodejem nemovitosti. Neřešil však postup exekutora ani jeho případné pochybení, což z některých interpretací médií nepřímo plyne. Exekutorská komora ČR proto považuje za důležité objasnit, o čem soud rozhodoval a čím se zabýval.

Ústavní soud dospěl k závěru, že námitku nepřiměřenosti exekuce lze uplatnit i v odvolání proti usnesení o příklepu po řádně provedené dražbě. Řešil přitom výhradně postup a jednání soudů. Soudy nižších instancí se podle názoru Ústavního soudu měly zabývat řízením o odvolání proti příklepu stěžovatelem vznesenou námitku nepřiměřenosti. To příslušný krajský soud ani Nejvyšší soud neučinily s odůvodněním, že měl dlužník podat návrh na zastavení exekuce, případně na její odklad. Ústavní soud se pozastavil i nad skutečností, že Nejvyšší soud navíc v řadě jiných svých rozhodnutí dospěl k odlišnému závěru.

Ústavní soud ČR se nezabýval postupem soudního exekutora. Neřešil, zda v konkrétním případě byl prodej nemovitosti přiměřený či nikoli. To bude nově posuzovat odvolací soud a bude i na soudním exekutorovi, aby soudu doložil, že jeho postup byl správný. 

V neposlední řadě Ústavní soud ČR v obecné rovině kritizuje složitost právní úpravy exekučního řízení. To je problém, na který Exekutorská komora ČR dlouhodobě upozorňuje. Řešením by bylo vytvoření zcela nového exekučního řádu, který by přinesl zjednodušení a modernizaci procesu exekucí.

 

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.