Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR k Nálezu Ústavního soudu ČR o přiměřenosti exekuce prodejem nemovitosti

 

PRAHA (22. srpna 2019) – Ústavní soud ČR se 22. srpna zabýval případem přiměřenosti exekuce prodejem nemovitosti. Neřešil však postup exekutora ani jeho případné pochybení, což z některých interpretací médií nepřímo plyne. Exekutorská komora ČR proto považuje za důležité objasnit, o čem soud rozhodoval a čím se zabýval.

Ústavní soud dospěl k závěru, že námitku nepřiměřenosti exekuce lze uplatnit i v odvolání proti usnesení o příklepu po řádně provedené dražbě. Řešil přitom výhradně postup a jednání soudů. Soudy nižších instancí se podle názoru Ústavního soudu měly zabývat řízením o odvolání proti příklepu stěžovatelem vznesenou námitku nepřiměřenosti. To příslušný krajský soud ani Nejvyšší soud neučinily s odůvodněním, že měl dlužník podat návrh na zastavení exekuce, případně na její odklad. Ústavní soud se pozastavil i nad skutečností, že Nejvyšší soud navíc v řadě jiných svých rozhodnutí dospěl k odlišnému závěru.

Ústavní soud ČR se nezabýval postupem soudního exekutora. Neřešil, zda v konkrétním případě byl prodej nemovitosti přiměřený či nikoli. To bude nově posuzovat odvolací soud a bude i na soudním exekutorovi, aby soudu doložil, že jeho postup byl správný. 

V neposlední řadě Ústavní soud ČR v obecné rovině kritizuje složitost právní úpravy exekučního řízení. To je problém, na který Exekutorská komora ČR dlouhodobě upozorňuje. Řešením by bylo vytvoření zcela nového exekučního řádu, který by přinesl zjednodušení a modernizaci procesu exekucí.

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.