Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Transparentní Exekutorská komora: Na svém webu zveřejňuje další statistiky k exekucím

PRAHA (9. září 2019) – Na speciální webové stránce Exekutorské komory ČR www.statistiky.ekcr.cz byla zveřejněna nová data. Vyplývá z nich mimo jiné to, že 20 soudních exekutorů s největším nápadem vedou více než 55 % soudních exekucí. Exekutorská komora s poukazem na tyto statistiky varuje před možným schválením vládního návrhu novely exekučního řádu.

V případě schválení vládního návrhu novely exekučního řádu dojde k zafixování stávajícího stavu a v důsledku legislativně stanovené bariéry k postupné koncentraci drtivé většiny exekučních řízení u cca 20 - 40 soudních exekutorů. „Pokud návrh projde, dojde fakticky k prohloubení stávajících geografických nerovností a s tím spojených problémů. Už nebude cesty zpět, stav bude de facto nezvratný a tím pádem i mimo efektivní regulaci," konstatuje prezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil LL.M.

Východisko vidí Exekutorská komora v zavedení teritoriality soudních exekutorů. V případě přijetí principu místní příslušnosti bude docházet k pomalé konvergenci a postupné geografické rovnoměrnosti u takového počtu exekutorů, jejichž počet určí ministr spravedlnosti.

Komentář:

  • 20 soudních exekutorů s největším nápadem vedou více než 55 % pravomocných exekučních řízení
  • každý soudní exekutor v ČR vede v průměru cca 30 600 exekucí, s ohledem na značný rozptyl (minimum 12, maximum 332 605) je více vypovídající medián vedených exekucí, který činí cca 13 300 exekucí
  • soudní exekutoři, kteří mají sídlo v obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni vedou dohromady výrazně více exekučních řízení, než kolik by odpovídalo systému založenému na místní příslušnosti soudních exekutorů
  • co zejména ovlivňuje počet exekucí vedených soudními exekutory: volba věřitelů na základě různých preferencí a délka výkonu exekutorského úřadu

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.