Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Transparentní Exekutorská komora: Na svém webu zveřejňuje další statistiky k exekucím

PRAHA (9. září 2019) – Na speciální webové stránce Exekutorské komory ČR www.statistiky.ekcr.cz byla zveřejněna nová data. Vyplývá z nich mimo jiné to, že 20 soudních exekutorů s největším nápadem vedou více než 55 % soudních exekucí. Exekutorská komora s poukazem na tyto statistiky varuje před možným schválením vládního návrhu novely exekučního řádu.

V případě schválení vládního návrhu novely exekučního řádu dojde k zafixování stávajícího stavu a v důsledku legislativně stanovené bariéry k postupné koncentraci drtivé většiny exekučních řízení u cca 20 - 40 soudních exekutorů. „Pokud návrh projde, dojde fakticky k prohloubení stávajících geografických nerovností a s tím spojených problémů. Už nebude cesty zpět, stav bude de facto nezvratný a tím pádem i mimo efektivní regulaci," konstatuje prezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil LL.M.

Východisko vidí Exekutorská komora v zavedení teritoriality soudních exekutorů. V případě přijetí principu místní příslušnosti bude docházet k pomalé konvergenci a postupné geografické rovnoměrnosti u takového počtu exekutorů, jejichž počet určí ministr spravedlnosti.

Komentář:

  • 20 soudních exekutorů s největším nápadem vedou více než 55 % pravomocných exekučních řízení
  • každý soudní exekutor v ČR vede v průměru cca 30 600 exekucí, s ohledem na značný rozptyl (minimum 12, maximum 332 605) je více vypovídající medián vedených exekucí, který činí cca 13 300 exekucí
  • soudní exekutoři, kteří mají sídlo v obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni vedou dohromady výrazně více exekučních řízení, než kolik by odpovídalo systému založenému na místní příslušnosti soudních exekutorů
  • co zejména ovlivňuje počet exekucí vedených soudními exekutory: volba věřitelů na základě různých preferencí a délka výkonu exekutorského úřadu

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.