Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými telefonáty

 

PRAHA (18. září 2019) – Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými telefonáty, kdy se volající vydává za „Exekutorskou komoru s.r.o.,“, „Exekutorskou komoru Praha“ či „mimosoudní exekutorský úřad“ a vyzývají k úhradě fiktivní částky na konkrétní účty u společnosti Raiffeisenbank.

Exekutorská komora ČR je navíc profesní organizací ze zákona a sama není oprávněna žádné exekuce provádět. Soudní exekutoři pak zasílají výzvy povinným doporučeně do vlastních rukou nebo do datové schránky.

Zda na osobu či společnost je vedena exekuce či nikoli lze zjistit na každém Czech Pointu, a to pořízením výpisu z Centrální evidence exekucí. Stejně tak lze ověřit i osobu soudního exekutora, včetně jeho e-mailové adresy příp. účtů určených k plnění vymáhané částky, a to na stránkách Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz). Pokud lidé částku zaplatili, je třeba, aby se obrátili na PČR a podali trestní oznámení. To mohou podat i v případě, že nezaplatili, ale mají podezření na pokus o podvod.

Exekutorská komora ČR rovněž upozorňuje, že označení "soudní exekutor", "exekutorský úřad", od nich odvozené tvary slov či označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněn použít nikdo, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů. Za porušení tohoto ustanovení hrozí pokuta do 200 000 Kč, v extrémních případech až 3 000 000 Kč.

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.