Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce na pořad Reportéři ČT 1 - Kozel zahradníkem

Exekutorská komora České republiky považuje za nezbytné reagovat na pořad ČT 1 „Reportéři ČT“ ze dne 7. 10. 2019, nazvaný „Kozel zahradníkem“. V citovaném pořadu je rozebírána trestní věc JUDr. Milana Makaria, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-západ, a to ve stadiu po podání obžaloby k Městskému soudu v Praze, kde je vedeno trestní řízení proti skupině osob, z nichž jednou je i jmenovaný soudní exekutor.

Protože věc nebyla Městským soudem v Praze doposud projednána a nebyl vynesen ani pravomocný rozsudek, případně jiné rozhodnutí podle ustanovení trestního řádu, považuje EK ČR za nezbytné vycházet z principu presumpce neviny tak, jak je zakotveno v ústavních principech , konkrétně v článku 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena“ . 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.