Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prezident Exekutorské komory: Potřebujeme moderní a jednoduchý exekuční řád

Bez exekutorů soudy vymohly jen 5 procent pohledávek, teď je to násobně více

PRAHA (25. října) – Exekutorská komora ČR spolu se Stálou konferencí českého práva v Praze uspořádala diskusní fórum na téma 30 let svobodných právnických profesí.

Na akci vystoupily mnohé osobnosti například předseda Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení ÚPV PSP ČR Mgr. Marek Výborný či náměstek ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Jeroným Tejc a další.

Moderování se ujal JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva. Prvním řečníkem byl prezident EK ČR JUDr. Vladimír Plášil LL.M. V příspěvku na téma Exekutorský stav a třicetiletí demokratického právního státu popsal stav vymáhání práva po listopadu 1989, který vyústil v roce v přijetí zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti. „Po ustavení soudních exekutorů, jako zcela nové a moderní svobodné právnické profese, se po některých úvodních obtížích úspěšnost vymáhání práva, či chcete-li výkonu exekučních titulů, razantním způsobem zvýšila,“ uvedl s dovětkem, že úspěšnost vymáhání pohledávek se z jednoho až pěti procent z doby, kdy ji dělali soudní úředníci, zvýšila privátním exekutorům na desítky procent podle typu a stáří pohledávky.  Hovořil také o novelách exekučního a občanského soudního řádu i nejednotnosti v rozhodování soudů. Pak představil nejzásadnější problémy současného vymáhání práva a návrhy Exekutorské komory k jejich nápravě. Na závěr uvedl: „Nejvíce bychom přivítali vytvoření a přijetí nového, moderního a jednoduchého exekučního řádu, který by nahradil současný zbytečně byrokratický a složitý systém vymáhaní.“

Po něm vystoupili prof. JUDr. Pavel Šámal PhD., předseda Nejvyššího soudu ČR, prezidenti profesních komor, kteří se akce zúčastnili prezidentka Soudcovské unie ČR JUDr. Daniela Zemanová, předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek a prezident Unie státních zástupců JUDr. Jan Lata. A se vzpomínkami na to, jak se rodilo právo po roce 1989, a to včetně exekučního řádu, se podělil JUDr. PhDr. Stanislav Balík, PhD., emeritní soudce Ústavního soudu a děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

„Doufám, že v současné době už máme vrchol protivěřitelské a svým způsobem i protiexekutorské horečky za sebou. Po takřka dvaceti letech fungování exekucí lze snad počítat s tím, že se podaří rozumným vyváženým způsobem nalézt řešení v rámci novelizace exekučního řádu, která je dnes na stole,“ pronesl Mgr. Marek Výborný, předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení PS Parlamentu. Nebránil se ani myšlence nového exekučního řádu, netajil však pochybnostmi, zda se to v současné tato idea najde aktuálně v poslanecké sněmovně podporu.

Náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc ještě, než seznámil přítomné se záměry ministerstva spravedlnosti v oblasti exekucí, mimo jiné představil záměry ministerstva v oblast exekucí, z hlavních bodů zmínil budoucí cíl jeden dlužník-jeden exekutor, náklady exekuce, povinné zastavování exekucí nebo hrazení nákladů plátcům mzdy.

Po politicích vystoupil Člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský se zabýval otázkou, zda mají exekutoři místo v systému justičních profesí. Všechny velmi detailně popsal, i v kontextu toho, že po roce 1989 narostl význam pojmu „dluh“. Na závěr konstatoval, že exekutoři své oprávněné místo mají, jsou administrátory moci. Soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. pak apeloval na solidaritu všech právnických profesí. Následoval příspěvek JUDr. Martiny Kasíkové, soudkyně Krajského soudu v Praze na téma Dopady novel exekučního řádu na profesi exekutora. Když hovořila o prvopočátcích existence soudních exekutorů, uvedla, že soudní exekutoři nápor práce zvládli, na rozdíl od soudů. „A proto začaly následovat novely, které měly dva cíle. Jeden z cílů byl zlepšování toho procesu, což se ukázalo, že někdy to zlepšení vede naopak ke zhoršení, protože se tím vytvoří problémy nové, ale ten druhý cíl byl, aby soudy na úkor exekutorů byly odbřemeněny. Už v roce 2009 se udělal první krok, kdy se část té agendy, která tou původní úpravou zůstala na soudech, přenesla na exekutory a dlužno říci, že bez jakékoli kompenzace v té části jejich odměny.“ Po vystoupení JUDr. Jaroslava Mádra, soudce Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, následovala diskuse účastníků, která celou akci zakončila.

 

 

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.