Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prezident EK ČR se zúčastnil slavnostní akce Jednoty českých právníků

 

V pátek 25. října 2019 se prezident EK ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. zúčastnil ve Vlasteneckém sále pražského Karolina významné slavnostní akce Jednoty českých právníků, kdy předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský předal předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům JČP, nejvyšší vyznamenání JČP, medaile Antonína rytíře Randy.

Tato akce je slavnostním vyvrcholením celoroční práce Jednoty českých právníků, při níž dochází k předání tohoto ocenění. Slavnostní akt proběhl za účasti zástupců ostatních právnických profesních komor – člena představenstva České advokátní komory JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb.  a Mgr. Radima Neubauera,  jakož i zástupců ostatních právnických profesí. , pod záštitou prorektora Univerzity Karlovy v Praze ,  Prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. . Hlavní projev k hostům i oceněným pronesl významný český filosof a sociolog Prof. Ph.Dr. Václav Bělohradský.

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.