Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prezident EK ČR se zúčastnil slavnostní akce Jednoty českých právníků

 

V pátek 25. října 2019 se prezident EK ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. zúčastnil ve Vlasteneckém sále pražského Karolina významné slavnostní akce Jednoty českých právníků, kdy předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský předal předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům JČP, nejvyšší vyznamenání JČP, medaile Antonína rytíře Randy.

Tato akce je slavnostním vyvrcholením celoroční práce Jednoty českých právníků, při níž dochází k předání tohoto ocenění. Slavnostní akt proběhl za účasti zástupců ostatních právnických profesních komor – člena představenstva České advokátní komory JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb.  a Mgr. Radima Neubauera,  jakož i zástupců ostatních právnických profesí. , pod záštitou prorektora Univerzity Karlovy v Praze ,  Prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. . Hlavní projev k hostům i oceněným pronesl významný český filosof a sociolog Prof. Ph.Dr. Václav Bělohradský.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.