Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Stanovisko Exekutorské komory ČR k tiskové konferenci Insolcentra, s. r. o. - Mapa exekucí není oficiální výstup Exekutorské komory ČR

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením společnosti InsolCentrum, s. r. o., podle nichž Centrální evidence exekucí a Mapa exekucí obsahují zkreslená a nadhodnocená data o exekucích v České republice.

Mapa exekucí nebyla vytvořena Exekutorskou komorou ČR a nelze ji v žádném případě považovat za oficiální výstupy Exekutorské komory nebo výstupy z Centrální evidence exekucí. Exekutorská komora opakovaně upozorňuje autora Mapy exekucí i veřejnost na problematické aspekty Mapy exekucí – zejména na to, že agregovaná data v ní uvedená nelze považovat za statisticky spolehlivá.

Dokazuje-li InsolCentrum, s. r. o., chybovost dat v Centrální evidenci exekucí tím, že aktuální výpisy exekucí obyvatel v jednotlivých obcích (pořízených z Centrální evidence exekucí) porovnává se třemi roky starými daty v Mapě exekucí, pak hrubě porušuje veškeré vědecké a metodické postupy. Nelze přitom odhlédnout od toho, že si InsolCentrum, s. r. o., (záměrně či náhodou) vybralo vzorek tří velice malých obcí (největší z nich nemá ani 200 obyvatel), u nichž Mapa exekucí uváděla zcela extrémní a evidentně chybná data. Vzorek 282 obyvatel daných tří obcí nelze při celkovém počtu 10,65 milionu obyvatel ČR považovat za jakkoli relevantní nebo vypovídající; totéž platí i o vzorku 3 malých obcí z celkového počtu 6253 obcí v České republice.

Data pro Mapu exekucí byla vytvořena na základě zadání jejích autorů projektu, kteří byli při předání dat upozornění na problematický charakter agregovaných dat a na to, že je s nimi potřeba pracovat s náležitou opatrností a příp. si některé závěry předem ověřit. Z důvodu zavádějícího a zaujatého zpracování dat v Mapě exekucí přerušila Exekutorská komora ČR jakoukoli další spolupráci s autory Mapy exekucí tak, aby zabránila dalšímu šíření chybných, mylných, zavádějících až poplašných zpráv o stavu exekucí v České republice. V žádném případě problémy v exekucích nebagatelizujeme. O systémových problémech exekučního práva Komora hovoří již dlouhodobě a nabízí konkrétní řešení.

Exekutorská komora ČR tedy souhlasí s tím, že Mapa exekucí obsahuje chybné výstupy (na to ostatně opakovaně veřejnost upozorňuje). To však neznamená, že data v Centrální evidenci exekucí jsou chybná nebo snad nadhodnocená. Ostatně správnost dat a správnost fungování Centrální evidence exekucí potvrzuje samo InsolCentrum, s. r. o., pokud výpisy z CEE používá ke svým závěrům o lepším stavu společnosti. Správnost dat v Centrální evidenci exekucí potvrzuje i skutečnost, že její data souhlasí s daty soudů (InfoData) i Ministerstva spravedlnosti (Rejstřík zahájených exekucí).

Za účelem řádného a spolehlivého informování veřejnosti o stavu exekucí v České republice spustila Exekutorská komora ČR již v červnu 2019 svůj vlastní statistický web: „Otevřená data o exekucích“ (dostupný zde: https://statistiky.ekcr.cz/index.html), na němž zveřejňuje aktuální informace a ověřená statistická data o exekucích.

Závěrem Exekutorská komora ČR podotýká, že by o problematice měla být vedena objektivní debata. Prozatím jsme však bohužel pouze svědky zavádějících prohlášení subjektů, kteří někdy neobjektivně stojí buď na straně dlužníků (prodlužnický sektor reprezentovaný např. autory Mapy exekucí), nebo na straně věřitelů (prověřitelský sektor, jako je tomu v případě Insolcentra).

Exekutorská komora ČR vždy stála a nadále bude stát uprostřed mezi těmito extrémy a bude nadále zachovávat svou roli nestranného subjektu, který staví na expertních názorech a tvrdých datech.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.