Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora České republiky: Vítáme projednávání novely exekučního řádu

V navrhovaném znění ale prodraží a prodlouží exekuce dlužníkům, některé případy ukazují videa

PRAHA (6.11. 2019) - Exekutorská komora ČR vítá, že PSP ČR začne projednávat návrh novely exekučního řádu. Obsahuje řadu dobrých podnětů, zároveň ale chce zavést novinky, které by povinným i věřitelům způsobily potíže. Jedná se zejména o princip tzv. sněhuláka, který navždy přiková dlužníka k jednomu exekutorovi bez možnosti změny. Se sněhulákem nesouhlasí kromě EK ČR ani neziskové organizace, např. Člověk v tísni. Novela obsahuje i další ustanovení, která by proces exekucí prodloužila a prodražila dlužníkům. EK proto apeluje na poslance, aby návrh novely v navrhovaném znění neschválili.

Tzv. „sněhulák“ funguje na principu jeden dlužník – jeden exekutor. Celý systém přidělování nových exekucí by ale vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí. Kromě EK ČR se zavedením „sněhuláka“ nesouhlasí neziskové organizace ani odborná veřejnost. EK ČR dlouhodobě prosazuje zavedení principu místní příslušnosti, tzv. „teritoriality“, který je na rozdíl od sněhuláka jednodušší a transparentnější. 

„Chystaná novela také rozděluje dlužníky na dvě skupiny nesystematicky podle toho, zda je proti nim již exekuce vedena nebo nikoliv. Pro každou z obou skupin navíc platí zcela odlišné pravidlo,“ říká prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.  V případě první skupiny by byla nadále věřiteli zachována svobodná volba exekutora. Tato volba by dlužníka „přikovala“ k vybranému exekutorovi, což následně nezmění dlužník ani jiní věřitelé. U druhé skupiny taková volba zachována není a věřitel se bude muset podřídit pravidlům přidělování případů exekutorům, které jsou postaveny víceméně na geografickém kritériu, ovšem extrémně komplikovaným způsobem.

Návrh je pro účastníky řízení nepřehlednýPro justiční orgány a exekutory je v praxi složitý a nákladově i organizačně zatěžující. To vše povede k prodloužení a prodražení vymáhání práva a k posílení největších exekutorských úřadů v zemi.

Dalším problematickým bodem jsou náklady spojené se srážkou ze mzdy, které nyní hradí zaměstnavatel. Ten už nyní má právo si tyto náklady uplatnit v probíhajícím exekučním řízení.  Nově by ale měly jít na vrub dlužníka. V průběhu exekuce by tato situace zcela zjevně vedla k výrazným komplikacím a celý proces by se prodloužil a zdražil. 

Nárok zaměstnavatele, jako plátce mzdy, by měl absolutně nejvýhodnější pozici. Dostal by se před ostatní věřitele, kteří museli žalovat své pohledávky u soudu. Méně by se vymohlo například na výživném, na náhradách škod a na pohledávkách státu na daních, sociálním a zdravotním pojištění. Tímto by se exekuce protahovala, zdražila a znevýhodnila jak věřitele, tak i dlužníky.

EK ČR si uvědomuje, že novela exekučního řádu a zejména tzv. sněhulák i další návrhy jsou pro veřejnost těžce uchopitelné, proto je v příloze kromě tiskové zprávy k užití i vysvětlující video, které přehledně popisuje, co vše by přijetí novely v navrhovaném znění mohlo způsobit.

K novele exekučního řádu vytvořila Exekutorská komora i videa, která najdete na těchto odkazech:

https://uloz.to/file/AMHLHhjxDhrx/exekutor-3-mp4

https://uloz.to/file/KFwrqQwNsAcr/kick-off-2-05-ek-video-01-dlouhe-v02-final-2-mp4

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.