Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací

Dne 11. 11. 2019 uzavřela Exekutorská komora České republiky, zastoupená prezidentem JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M., a Hospodářská komora České republiky, zastoupená prezidentem Ing. Vladimírem Dlouhým, MBA , Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací.

Oba signatáři  se dohodli, že obě Komory budou vzájemně spolupracovat při tvorbě stanovisek zejména ve vztahu k následujícím prioritním oblastem:

- regulace výkonu rozhodnutí v ČR a EU,
- regulace úpadku a oddlužení v ČR a EU,
- regulace finančně nebo ekonomicky zaměřených kontrol, prováděných orgány veřejné moci    v ČR a EU,
- obecná regulace podnikatelského prostředí v ČR a EU,
- ochrana osobních údajů v ČR a EU,
- obecná témata hospodářské politiky v ČR a EU.

Za účelem naplňování předmětu a dosažení účelu tohoto Memoranda budou realizován

zejména následující aktivity:

- spolupráce na připomínkování legislativních i nelegislativních koncepčních materiálů v rámci  národního a evropského procesu připomínkování,
- spolupráce při vzájemném využívání vzdělávacích akcí jak pro účely kontinuálního profesního vzdělávání exekutorů, tak s cílem zvyšování povědomí podnikatelů o roli exekucí,
- poskytování řečníků a podkladů na vybrané akce, v Praze i regionech, s možností další obsahové, logistické, technické a jiné spolupráce při pořádání takových akcí dle domluvy,
- spolupráce na vybraných anketních šetřeních a sdílení vybraných dat z takových šetření,
- spolupráce při formování objektivních informací o dluhové problematice obecně, zvláště pak za účelem zajištění vysoké kvality a věrohodnosti dat o exekucích s možností jejich propojení s údaji z insolvenčních řízení,
- společná aktivita ve vybraných odborných sekcích HK ČR dle domluvy,
- společná aktivita ve vybraných komisích, popř. dalších pomocných orgánech EK ČR dle domluvy.
- spolupráce na odborných stanoviscích týkajících se prioritních oblastí,
- spolupráce na veřejných a popularizačně osvětových stanoviscích týkajících se prioritních oblastí,
- vzájemné informování o aktuálních aktivitách směřujících k podpoře prioritních oblastí.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.