Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací

Dne 11. 11. 2019 uzavřela Exekutorská komora České republiky, zastoupená prezidentem JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M., a Hospodářská komora České republiky, zastoupená prezidentem Ing. Vladimírem Dlouhým, MBA , Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací.

Oba signatáři  se dohodli, že obě Komory budou vzájemně spolupracovat při tvorbě stanovisek zejména ve vztahu k následujícím prioritním oblastem:

- regulace výkonu rozhodnutí v ČR a EU,
- regulace úpadku a oddlužení v ČR a EU,
- regulace finančně nebo ekonomicky zaměřených kontrol, prováděných orgány veřejné moci    v ČR a EU,
- obecná regulace podnikatelského prostředí v ČR a EU,
- ochrana osobních údajů v ČR a EU,
- obecná témata hospodářské politiky v ČR a EU.

Za účelem naplňování předmětu a dosažení účelu tohoto Memoranda budou realizován

zejména následující aktivity:

- spolupráce na připomínkování legislativních i nelegislativních koncepčních materiálů v rámci  národního a evropského procesu připomínkování,
- spolupráce při vzájemném využívání vzdělávacích akcí jak pro účely kontinuálního profesního vzdělávání exekutorů, tak s cílem zvyšování povědomí podnikatelů o roli exekucí,
- poskytování řečníků a podkladů na vybrané akce, v Praze i regionech, s možností další obsahové, logistické, technické a jiné spolupráce při pořádání takových akcí dle domluvy,
- spolupráce na vybraných anketních šetřeních a sdílení vybraných dat z takových šetření,
- spolupráce při formování objektivních informací o dluhové problematice obecně, zvláště pak za účelem zajištění vysoké kvality a věrohodnosti dat o exekucích s možností jejich propojení s údaji z insolvenčních řízení,
- společná aktivita ve vybraných odborných sekcích HK ČR dle domluvy,
- společná aktivita ve vybraných komisích, popř. dalších pomocných orgánech EK ČR dle domluvy.
- spolupráce na odborných stanoviscích týkajících se prioritních oblastí,
- spolupráce na veřejných a popularizačně osvětových stanoviscích týkajících se prioritních oblastí,
- vzájemné informování o aktuálních aktivitách směřujících k podpoře prioritních oblastí.

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.