Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Na sněmu Exekutorské komory ČR proběhly tajné volby do kontrolních orgánů

PRAHA (13. listopadu 2019) – V Praze se ve středu konal sněm Exekutorské komory ČR (EKČR), na kterém proběhla tajná volba do jejích kontrolních a kárných orgánů. Nové složení tak mají kárná, revizní a kontrolní komise, které plní důležitou roli v rámci fungování komory.

V pražském hotelu Stepp byla oznámena složení třech podstatných exekutorských instancí. Pravidlem je, že členství ve zmiňovaných orgánech se neslučuje s členstvím v prezidiu EKČR.

Revizní komise má na starosti hospodaření EKČR, to znamená, že její členové mají přístup ke všem důležitým dokumentům a právo vyjadřovat se k rozpočtu.

Novými členy jsou:
Mgr. Lenka Černošková
Mgr. Kamil Košina
Mgr. Pavla Fučíková
Mgr. Jiří Král
JUDr. Vlastimil Porostlý

Kontrolní komise je zodpovědná za kontrolu a vyřizování stížností na soudní exekutory a zaměstnance exekutorů. V rámci těchto procesů provádí šetření, kontroly a podniká preventivní opatření a dohled nad soudními exekutory a jejich zaměstnanci. Členové nově zvolených komisí si na svých prvních zasedáních zvolí ze svého středu předsedy a místopředsedy.

Novými členy jsou:
Mgr. Richard Bednář
Mgr. David Koncz
Mgr. Daniel Vlček
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Mgr. Zuzana Komínková
JUDr. Ivana Kozáková
JUDr. Ingrid Švecová
Mgr. Jan Krejsta
Mgr. Lucie Valentová

Kárná komise se zabývá kárnými řízeními s exekutorskými kandidáty a exekutorskými koncipienty a za EKČR jejími členy 3 zástupci, kteří tvoří vždy se dvěma zástupci z řad soudců tříčlenné senáty, řešící přestupky. (Kárná řízení proti soudním exekutorům, soudcům a státním zástupcům vede Nejvyšší správní soud.)

Novými členy jsou:
Mgr. Vojtěch Jaroš
JUDr. Katarína Maisnerová
Mgr. Pavel Tintěra

 

 

 


 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.