Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Nové statistiky Exekutorské komory ČR: Polovina exekucí je vedena k vymožení jistiny menší než 10 000 Kč

Praha (19. 12. 2019) - Exekutorská komora ČR dnes na svém statistickém webu „Otevřená data o exekucích“ uveřejnila další zajímavá data o exekučních řízeních v České republice. Souhrn k 13.12.2019 udává počty exekucí podle vymáhané jistiny. 

 V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky probíhají v současnosti jednání o podobě novely exekučního a občanského soudního řádu obsahující návrh zavedení určité formy místní příslušnosti soudních exekutorů.

 Z tohoto důvodu projevili zástupci politické reprezentace zájem o informace o počtech exekucí rozdělených podle výše vymáhané jistiny. Na základě této poptávky Exekutorská komora ČR vyhotovila další statistický list do projektu Otevřená data o exekucích, který je od nynějška volně dostupný široké veřejnosti tak jako veškeré další informace zveřejňované na statistickém webu Exekutorské komory ČR (statistiky.ekcr.cz).

Tento statistický list (https://statistiky.ekcr.cz/docs/statisticky-list-XIII.pdf) zahrnuje na rozdíl od dříve uveřejňovaných dat na statistickém webu informace i o exekucích vedených na právnické osoby. Jak je z listu zřejmé na první pohled, nejvyšší podíl zastávají řízení, kdy pohledávka dosahuje maximální hodnoty 10 000 Kč – 2 432 032 exekucí, následuje 750 359 exekucí do částky 20 000 Kč. Třetí v pořadí je skupina z druhé strany spektra, 772 132 dlužníků má pohledávky nad 100 000 Kč.

Pevně věříme, že tyto informace přispějí k náležité celospolečenské diskuzi o exekuční problematice, která bude založena na objektivních datech.

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.