Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Nové statistiky Exekutorské komory ČR: Polovina exekucí je vedena k vymožení jistiny menší než 10 000 Kč

Praha (19. 12. 2019) - Exekutorská komora ČR dnes na svém statistickém webu „Otevřená data o exekucích“ uveřejnila další zajímavá data o exekučních řízeních v České republice. Souhrn k 13.12.2019 udává počty exekucí podle vymáhané jistiny. 

 V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky probíhají v současnosti jednání o podobě novely exekučního a občanského soudního řádu obsahující návrh zavedení určité formy místní příslušnosti soudních exekutorů.

 Z tohoto důvodu projevili zástupci politické reprezentace zájem o informace o počtech exekucí rozdělených podle výše vymáhané jistiny. Na základě této poptávky Exekutorská komora ČR vyhotovila další statistický list do projektu Otevřená data o exekucích, který je od nynějška volně dostupný široké veřejnosti tak jako veškeré další informace zveřejňované na statistickém webu Exekutorské komory ČR (statistiky.ekcr.cz).

Tento statistický list (https://statistiky.ekcr.cz/docs/statisticky-list-XIII.pdf) zahrnuje na rozdíl od dříve uveřejňovaných dat na statistickém webu informace i o exekucích vedených na právnické osoby. Jak je z listu zřejmé na první pohled, nejvyšší podíl zastávají řízení, kdy pohledávka dosahuje maximální hodnoty 10 000 Kč – 2 432 032 exekucí, následuje 750 359 exekucí do částky 20 000 Kč. Třetí v pořadí je skupina z druhé strany spektra, 772 132 dlužníků má pohledávky nad 100 000 Kč.

Pevně věříme, že tyto informace přispějí k náležité celospolečenské diskuzi o exekuční problematice, která bude založena na objektivních datech.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.