Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Množství půjček ke konci roku vzrostlo o 15 procent. Exekutorská komora varuje: Povánoční období přináší riziko dluhové pasti

 

Praha (10. 1. 2020) - Pro nezanedbatelnou část populace představují vánoční svátky významnou finanční zátěž. Půjčky na dárky přitom bývají z těch nejrizikovějších. Zbrklé zavázání se k úvěrům bohužel často nezůstává bez následků. Už bezprostředně po svátcích mají mnozí problém závazek splatit, objasňuje Exekutorská komora jeden z častých důvodů zadluženosti.

Lidé si často v záplavě sentimentu myslí, že čím dražší dárek nadělí, tím víc dokáží, jak moc si svých blízkých váží. Tento fakt nahrává podvodným nebo nevýhodným nabídkám různých nebankovních společností. V orientaci nám může být nápomocný Index odpovědného úvěrování, který srovnává poskytovatele půjček dle 17 kritérií (náklady, transparentnost, klientská vstřícnost atd.). Z porovnání společnosti Člověk v tísni vychází podle nejnovějších výsledků nejlépe pětice Kamali, Airbank, COFIDIS, Home Credit a Česká spořitelna.

Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil vysvětluje: „Lidé často důkladně nestudují kritéria jako jsou úrokové sazby nebo RPSN. Následně jsou šokovaní a mnozí mají problém závazek splatit. Musíme se jednoduše naučit střízlivě posoudit naši platební schopnost.

Podle čísel uváděných Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR vzrostl počet půjček ke konci roku v průměru o 15 procent, což si lze vysvětlit krom jiného i předvánoční horečkou, která svádí k impulsivním rozhodnutím a zbrklému výběru. Při nedostatku finančních prostředků spolu s mizivými úsporami toto vše lehce zapříčiní, že lidé v povánočním období balancují na hraně dluhové pasti.

Právě podle výše zmíněného RPSN (roční procentní sazba nákladů) je podstatné půjčky hodnotit. Díky tomuto procentu se může splatná částka enormně navýšit. Dalším kritériem jsou poplatky za předčasné splacení anebo absence splátkové kalkulačky, která potenciálním klientům vypočítá reálnou částku, kterou by platili. Měli bychom být informování i o postihu, který nás čeká, pokud se se splátkou zpozdíme. Všechny tyto podmínky musí být bezvýhradně uvedeny ve smlouvě.

Lidé by měli se měli určitě vyvarovat tzv. podnikatelským půjčkám, které mají odlišná legislativní pravidla. Půjčka na IČO podle zákona znamená, že nemáme nárok na stejnou ochranu jako při spotřebitelském úvěru.

Dalším typem půjčky, před kterým varuje prezident Exekutorské komory, je aktuálně populární model odložených plateb: „Jedná se o standardní spotřebitelský úvěr, který zdánlivě vypadá více dosažitelný, ale pořád je nutné ho splatit, i když později, což nahrává dojmu, že si ho můžeme dovolit.  Tuto možnost začaly nabízet v České republice zejména velké e-shopy a lidé často chtějí pod tíhou reklamy i to, na co nemají nebo co nepotřebují.“

Extrémem jsou pak společnosti, které pod příslibem výhodných úvěrů požadují jištění nemovitostmi, které má zájemce ve vlastnictví.

Podle Exekutorské komory je důležité v povánočním období striktně dodržovat jednoduchá pravidla, která nám pomohou bezstarostně překlenout finančně náročné období:

  1. udělat si přesný přehled příjmů a výdajů,
  2. upřednostnit splácení půjček před jinými výdaji
  3. v případě možných obtíží se splácením se neostýchat poradit se s odborníky
  4. komunikovat s věřiteli, dochází-li ke komplikacím s úhradami dle splátkového kalendáře

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.