Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora se důrazně ohrazuje proti tvrzením v tiskové zprávě Institutu prevence a řešení předlužení

 

PRAHA (14.LEDNA 2020) – Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zahájených i starších exekucích.

Exekutorská komora ČR se nikdy nebránila poskytnutí požadovaných informací a nebrání se jeho poskytnutí ani nyní. Centrální evidence exekucí byla v souladu s exekučním řádem vystavěna na principu ověřování exekucí vedených vůči konkrétním osobám, nikoli na poskytování statistických dat. Jakékoli statistické výstupy z evidence je nutné extrahovat unikátním způsobem určeným strukturou požadovaných dat.

1. července 2019 spustila Exekutorská komora ČR projekt „Otevřená data o exekucích“, v jehož rámci na webové stránce www.statistiky.ekcr.cz bezplatně zveřejňuje komplexní statistiky a data o exekucích. K dispozici jsou na něm dokonce zdrojová data o exekucích rozčleněná až na úroveň jednotlivých okresů. Dále jsou zde dostupné souhrnné aktualizované statistické výstupy k exekuční problematice.

Aktuálně probíhají jednání mezi Exekutorskou komorou ČR, Úřadem vlády ČR a Ministerstvem spravedlnosti, jejichž cílem je další postupné rozšiřování volně dostupných statistických dat pro potřeby státu, odborných institucí i třetích subjektů.

Exekutorské komoře ČR je známo, že data na výše uvedeném statistickém webu využívá množství institucí a subjektů. Pokud žadatel o informace požaduje jiná, podrobnější a rozsáhlejší data, pak musí počítat s tím, že taková data nemusí mít povinný subjekt k dispozici ihned a že jejich poskytnutí může být pracné a nákladné. To je případ i souboru dat, o který Exekutorskou komoru požádal Institut prevence a řešení předlužení, z. ú. Proto Exekutorská komora ČR využila v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím možnost požadovat úhradu nákladů za vyhledání a poskytnutí tohoto enormně rozsáhlého souboru informací. Komora tak vystupuje konzistentně vůči všem žadatelům o informace, vč. předchozích žádostí o informace ve stejném rozsahu. Žadatel o informace nemůže určovat povinnému subjektu, jakou částku za poskytnutí informací je ochoten uhradit a jakou částku by tedy povinný subjekt měl nahradit. Pouze povinný subjekt má povědomí o pracnosti a nákladovosti vyhledání a zpracování požadovaných informací.

K informaci o chystané žalobě se Exekutorská komora ČR nemůže vyjadřovat, neboť žalobu nemá k dispozici. Trvá však na svém názoru, že ve věci postupovala v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.