Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora se důrazně ohrazuje proti tvrzením v tiskové zprávě Institutu prevence a řešení předlužení

 

PRAHA (14.LEDNA 2020) – Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zahájených i starších exekucích.

Exekutorská komora ČR se nikdy nebránila poskytnutí požadovaných informací a nebrání se jeho poskytnutí ani nyní. Centrální evidence exekucí byla v souladu s exekučním řádem vystavěna na principu ověřování exekucí vedených vůči konkrétním osobám, nikoli na poskytování statistických dat. Jakékoli statistické výstupy z evidence je nutné extrahovat unikátním způsobem určeným strukturou požadovaných dat.

1. července 2019 spustila Exekutorská komora ČR projekt „Otevřená data o exekucích“, v jehož rámci na webové stránce www.statistiky.ekcr.cz bezplatně zveřejňuje komplexní statistiky a data o exekucích. K dispozici jsou na něm dokonce zdrojová data o exekucích rozčleněná až na úroveň jednotlivých okresů. Dále jsou zde dostupné souhrnné aktualizované statistické výstupy k exekuční problematice.

Aktuálně probíhají jednání mezi Exekutorskou komorou ČR, Úřadem vlády ČR a Ministerstvem spravedlnosti, jejichž cílem je další postupné rozšiřování volně dostupných statistických dat pro potřeby státu, odborných institucí i třetích subjektů.

Exekutorské komoře ČR je známo, že data na výše uvedeném statistickém webu využívá množství institucí a subjektů. Pokud žadatel o informace požaduje jiná, podrobnější a rozsáhlejší data, pak musí počítat s tím, že taková data nemusí mít povinný subjekt k dispozici ihned a že jejich poskytnutí může být pracné a nákladné. To je případ i souboru dat, o který Exekutorskou komoru požádal Institut prevence a řešení předlužení, z. ú. Proto Exekutorská komora ČR využila v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím možnost požadovat úhradu nákladů za vyhledání a poskytnutí tohoto enormně rozsáhlého souboru informací. Komora tak vystupuje konzistentně vůči všem žadatelům o informace, vč. předchozích žádostí o informace ve stejném rozsahu. Žadatel o informace nemůže určovat povinnému subjektu, jakou částku za poskytnutí informací je ochoten uhradit a jakou částku by tedy povinný subjekt měl nahradit. Pouze povinný subjekt má povědomí o pracnosti a nákladovosti vyhledání a zpracování požadovaných informací.

K informaci o chystané žalobě se Exekutorská komora ČR nemůže vyjadřovat, neboť žalobu nemá k dispozici. Trvá však na svém názoru, že ve věci postupovala v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.