Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR nesouhlasí se závěry společnosti InsolCentrum – bagatelizujete problém exekucí a srovnáváte nesrovnatelné

PRAHA (16. ledna 2019) - Dne 14. 1. 2020 se společnost InsolCentrum, s. r. o. již podruhé neúspěšně pokusila znevěrohodnit správnost dat v Centrální evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR. Podle závěrů uvedené společnosti je v České republice daleko nižší počet povinných, než kolik uvádí projekt neziskového sektoru – Mapa exekucí. 

 

Exekutorská komora ČR nesdílí pohled InsolCentra, které se podle ní snaží problém exekucí v ČR bagatelizovat. „Exekuce jsou vážným společenským fenoménem, kterému je třeba věnovat pozornost a hledat spravedlivou rovnováhu mezi veřejným zájmem, zájmem věřitelů i zájmy dlužníků. Snaha o popírání tohoto problémů nám přijde velice přezíravá,“ konstatuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Údajnou chybovost Centrální evidence exekucí nelze prokazovat porovnáním údajů z Mapy exekucí s výpisy z Centrální evidence exekucí. Pokud analytici společnosti InsolCentrum tvrdí, že je Centrální evidence exekucí chybná, což dokazují pomocí výpisů z této samotné evidence, jedná se o hrubou metodickou chybu. Stejně tak nelze odhlédnout od skutečnosti, že se porovnávají tři roky stará data s aktuálními výpisy z evidence.

Exekutorská komora opakovaně upozorňuje veřejnost, že Mapa exekucí není oficiálním projektem Exekutorské komory, a že na její obsah a správnost uvedených dat neměla žádný vliv. Uvádí-li proto společnost InsolCentrum, že výstupy prezentované Mapou exekucí nejsou zcela pořádku, pak s tímto tvrzením Exekutorská komora ČR souhlasí. Důrazně se však ohrazuje proti jakýmkoli útokům na správnost Centrální evidence exekucí a údajů v ní vedených. „I proto vítáme spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, které jediné může ověřit správnost všech dat a statistik,“ dodává zástupce Exekutorské komory Martin Tunkl.

InsolCentrum porovnává aktuální výpisy z CEE (data EK) obyvatel v jednotlivých obcích se tři roky starými daty v Mapě exekucí, jejichž věrohodnost byla ze strany EK ČR zpochybňována. InsolCentrum tedy ve skutečnosti říká, že data Exekutorské komory v Centrální evidenci exekucí, jsou správná a důvěryhodná, protože z nich InsolCentrum vychází a považuje je za etalon. Tato data se pochopitelně liší od dat prezentovaných osobou odlišnou od Exekutorské komory ČR. Mediální zkratka, že nevěrohodná jsou data Exekutorské komory ČR, je tedy mylná, protože tím by InsolCentrum popíralo svoje vlastní výsledky, které jsou na těchto datech postaveny. Zda jde o záměr nebo nepochopení, nevíme.

Centrální evidence exekucí byla na základě zákona postavena pro účely ověřování existence exekucí vedených vůči konkrétním osobám. Jejím účelem nikdy nebylo poskytování statistických dat. Navzdory tomu Exekutorská komora ČR v současnosti spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti a Úřadem vlády ČR na rozšíření statistických údajů, které budou volně dostupné veřejnosti, a na jejich náležité kontrole. Sama Exekutorská komora ČR přitom již v loňském roce na svém statistickém webu www.statistiky.ekcr.cz veřejnosti poskytuje ověřená a pravidelně aktualizovaná statistická data.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.