Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR varuje před novou podvodnou aktivitou a další vlnou falešných mailů

 

Praha 23. 1. 2020 – Novou podvodnou aktivitu zaznamenala na počátku roku Exekutorská komora ČR. A spolu s ní zaznamenala i další vlnu podvodných mailů. Před oběma typy podvodů Exekutorská komora ČR důrazně varuje.

V prvním případě neznámá osoba nabízí povinným okamžité zastavení a ukončení exekucí, které jsou vůči nim vedeny. Pokud této služby povinný využije, je mu po uzavření smlouvy za nemalý finanční obnos vystaveno falešné usnesení vydané Mgr. Markem Horáčkem, LL.M., vydávajícím se za neexistujícího činitele: „Auditor revizní komise prezidia ČEK ČR“. Tímto usnesením, na němž je navíc zneužito logo Exekutorské komory ČR, mají být veškeré exekuce vedené vůči povinnému s okamžitou platností zastaveny.

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost, že jde o podvodnou aktivitu, která jen zneužívá těžkou situaci některých povinných! Ti v dobré víře uhradí nemalé peníze někomu, kdo jim ve skutečnosti nemůže pomoci. Exekutorská komora ČR v této souvislosti upozorňuje, že exekuční řízení vedou výhradně soudní exekutoři. Exekutorská komora ČR (ani žádný její orgán) nemůže exekuce zastavovat ani jejich zastavování soudním exekutorům nařizovat!

Exekutorská komora celou záležitost řeší ve spolupráci orgány činnými v trestním řízení.

Další varování vydává Exekutorská komora ČR před novou vlnou podvodných e-mailů. Tentokráte je v jejich předmětu je uvedeno: „Exekucní príkaz“, číslo ve formátu XXXXX/YYYY_ZZZZ a datum zaslání e-mailu. V textu předmětných e-mailu pak osoba, která se vydává za advokáta, upozorňuje na smyšlenou dlužnou částku s tím, že pokud nebude uhrazena, bude vymáhána. Tyto maily obsahují zavirovanou přílohu s názvem faktura. Pokud takový mail dostanete, v žádném případě přílohu neotvírejte! Exekutorská komora adresátům rovněž doporučuje, aby se obrátili na orgány činné v trestním řízení.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.