Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora: Je-li exekutor pověřen provedením exekuce, musí ji vykonat

Praha 14. 2. 2020 – V textu s názvem „Popálenou ji v šesti letech ošetřovali. Skončila kvůli tomu v exekuci,“ popsal server Seznam zprávy příběh takzvané dětské dlužnice. Vzhledem k tomu, že článek staví soudního exekutora do nepříznivého světla, považuje Exekutorská komora ČR za nezbytné na něj reagovat.

Z lidského hlediska Exekutorská komora ČR vyjadřuje nad příběhem dívky lítost, nicméně zároveň zdůrazňuje, že na tomto smutném příběhu nemá soudní exekutor žádnou vinu.

Zákon v tomto směru hovoří jednoznačně – pokud je soudní exekutor pověřen soudem k provedení exekuce, je povinen ji vykonat, a to neprodleně. Nezkoumá a ani není oprávněn zkoumat, z jakého důvodu vymáhaný dluh vznikl, zda je oprávněný či nikoli.

V popsaném příběhu je uvedeno, že v nalézacím řízení měla nezletilá dívka ustanoveného opatrovníka, ten jí měl být podle názoru Exekutorské komory ČR ustanoven i pro exekuční řízení. V něm pak mohl v zájmu povinné jednat, a to konkrétně podat soudu návrh na odklad exekuce či na její zastavení.

Exekutorská komora ČR soudí, že opatrovníkem by měl být ale advokát, nikoli jak tomu bylo v tomto případě, justiční čekatel, který je zaměstnancem soudu a lze tak vznést námitku vůči jeho případné podjatosti.

Exekutorská komora ČR v tomto směru vítá snahu zákonodárců vyřešit problém dětských dlužníků.

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.