Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora: Je-li exekutor pověřen provedením exekuce, musí ji vykonat

Praha 14. 2. 2020 – V textu s názvem „Popálenou ji v šesti letech ošetřovali. Skončila kvůli tomu v exekuci,“ popsal server Seznam zprávy příběh takzvané dětské dlužnice. Vzhledem k tomu, že článek staví soudního exekutora do nepříznivého světla, považuje Exekutorská komora ČR za nezbytné na něj reagovat.

Z lidského hlediska Exekutorská komora ČR vyjadřuje nad příběhem dívky lítost, nicméně zároveň zdůrazňuje, že na tomto smutném příběhu nemá soudní exekutor žádnou vinu.

Zákon v tomto směru hovoří jednoznačně – pokud je soudní exekutor pověřen soudem k provedení exekuce, je povinen ji vykonat, a to neprodleně. Nezkoumá a ani není oprávněn zkoumat, z jakého důvodu vymáhaný dluh vznikl, zda je oprávněný či nikoli.

V popsaném příběhu je uvedeno, že v nalézacím řízení měla nezletilá dívka ustanoveného opatrovníka, ten jí měl být podle názoru Exekutorské komory ČR ustanoven i pro exekuční řízení. V něm pak mohl v zájmu povinné jednat, a to konkrétně podat soudu návrh na odklad exekuce či na její zastavení.

Exekutorská komora ČR soudí, že opatrovníkem by měl být ale advokát, nikoli jak tomu bylo v tomto případě, justiční čekatel, který je zaměstnancem soudu a lze tak vznést námitku vůči jeho případné podjatosti.

Exekutorská komora ČR v tomto směru vítá snahu zákonodárců vyřešit problém dětských dlužníků.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.