Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR k problému zastižitelnosti soudních exekutorů

PRAHA (13. března 2020) - Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti článkům týkající se zastižitelnosti soudních exekutorů. Informace v nich uvedené jsou podávány zkreslujícím způsobem, včetně senzacechtivých obratů, že sehnat exekutora je nadlidský úkol a podobně. V některých médích je navíc vyvoláván dojem, že exekutoři pracuji sotva dva dny v týdnu. 

Není tomu tak agenda soudního exekutora je složitá a časově náročná. Naprostá většina komunikace se soudním exekutorem navíc probíhá (stejně jako se soudy) dálkově – tedy elektronicky v písemné podobě do datové schránky, e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem, případně prostřednictvím České pošty, s.p. Každý účastník řízení tak může soudnímu exekutorovi veškeré návrhy či jiné písemnost zaslat zákonem stanovenými způsoby, které jsou stejné jako u soudů. Po telefonu lze se soudním exekutorem vyřídit pouze velmi omezenou část věcí, a to z toho důvodu, že po telefonu ani není možné ověřit totožnost volajícího. Naprosto stejným způsobem postupují soudy a není nám známo, že by kdokoliv z účastníků soudních řízení měl možnost něco telefonicky konzultovat se soudcem. Navíc jakékoli vyžadování sdělování informací z exekučního řízení po telefonu je proto problematické, mimo jiné i z důvodu zákonem chráněných osobních údajů, především podle GDPR, implementovaným do zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v pl. znění. 

 

 

 


 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.