Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR k problému zastižitelnosti soudních exekutorů

PRAHA (13. března 2020) - Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti článkům týkající se zastižitelnosti soudních exekutorů. Informace v nich uvedené jsou podávány zkreslujícím způsobem, včetně senzacechtivých obratů, že sehnat exekutora je nadlidský úkol a podobně. V některých médích je navíc vyvoláván dojem, že exekutoři pracuji sotva dva dny v týdnu. 

Není tomu tak agenda soudního exekutora je složitá a časově náročná. Naprostá většina komunikace se soudním exekutorem navíc probíhá (stejně jako se soudy) dálkově – tedy elektronicky v písemné podobě do datové schránky, e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem, případně prostřednictvím České pošty, s.p. Každý účastník řízení tak může soudnímu exekutorovi veškeré návrhy či jiné písemnost zaslat zákonem stanovenými způsoby, které jsou stejné jako u soudů. Po telefonu lze se soudním exekutorem vyřídit pouze velmi omezenou část věcí, a to z toho důvodu, že po telefonu ani není možné ověřit totožnost volajícího. Naprosto stejným způsobem postupují soudy a není nám známo, že by kdokoliv z účastníků soudních řízení měl možnost něco telefonicky konzultovat se soudcem. Navíc jakékoli vyžadování sdělování informací z exekučního řízení po telefonu je proto problematické, mimo jiné i z důvodu zákonem chráněných osobních údajů, především podle GDPR, implementovaným do zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v pl. znění. 

 

 

 


 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.