Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR podpoří nejvíce ohrožené občany a uspořádá sbírku mezi všemi exekutory

PRAHA (17. března 2020) - Exekutorská komora ČR nepřestává reagovat na současnou situaci a po sérii bezpečnostních opatření se rozhodla uspořádat neveřejnou sbírku. Sama jako počáteční vklad věnuje 100 000 Kč.

Apel Exekutorské komory ČR byl rozeslán všem soudním exekutorům společně s číslem speciálního účtu, zřízeného výhradně pro účely sbírky. S ohledem na aktuální situaci a podle potřeb bude vybraná částka věnována na nákup ochranných pomůcek, anebo rozdělena neziskovým organizacím, které se zaměřují na péči o nejvíce ohrožené občany a seniory.

"Vývoj bedlivě sledujeme a na denní bázi diskutujeme, jaké kroky je třeba podniknout. Po zrušení tiskové konference a bezpečnostních opatřeních, které jsme komunikovali v pátek, jsme se rozhodli pomoci v současnosti nejvíce ohroženým občanům a seniorům,“ vysvětluje dnešní rozhodnutí Exekutorské komory ČR její prezident Vladimír Plášil. 

Výše zmiňovaná bezpečnostní opatření zahrnují doporučení neprovádět zajištění a převzetí movitých věcí, vyklízení a také osobní doručování písemností. 

Exekutoři tento týden preventivně zavírají své kanceláře a dočasně se pozastavil i chod bezplatných poraden. Ty budou pro zájemce dostupné do odvolání pouze on-line. Posíleny jsou také kapacity pro telefonické kontakty pro řádnou komunikaci s účastníky řízení. 

 

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.