Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR navrhuje: 6 rychlých opatření, jak ulevit lidem postižených epidemií.Exekutoři mají maximálně vstřícně posuzovat návrhy na odklad.

PRAHA (31. března 2020) – Exekutorská komora ČR si je vědoma vážnosti aktuální situace, která je složitá pro dlužníky, ale i věřitele. Proto připravila šest opatření, jak ulevit občanům zasaženým důsledky epidemie. Mezi návrhy je např. dočasné odložení vyklizení prostor k bydlení, zastavení vymáhání příslušenství po určitou dobu nebo snížení DPH. Vydáno bylo také doporučení soudním exekutorům, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a dále postupovali maximálně vstřícně při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení. Zároveň ale EK ČR varuje před zavalením soudů.

Exekutorská komora ČR by také ráda apelovala na zodpovědnost povinných, kteří v případě zájmu musí individuálně podat návrh a řádně doložit důvody žádosti o odklad exekuce. Soudní exekutor může odložit exekuci, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nepříznivé následky, ale zároveň by oprávněný nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.

,,Při vědomí vážnosti situace mnoha dlužníků musíme vést v patrnosti, že spousta věřitelů a věřitelek právě teď zoufale čeká na vymožené peníze, které se pro ně mnohdy v exekucích měsíčně vymáhají a vyplácejí. Jako příklad mohu uvést matky samoživitelky nebo řemeslníky, kteří nedostali zaplaceno za odvedenou práci,“ upozorňuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil na skutečnost, že „každá mince má dvě strany“. ,,Velmi bych si přál, aby návrhy o odklad podávali skutečně jenom lidé reálně zasažení a ohrožení, jinak dojde k zavalení soudů a jejich kolapsu,“  dodává.


1.     Dočasné omezení vyklizení prostor k bydlení

Popis opatření: Věřitel se nicméně bude moct obrátit na soud, aby povolil provedení exekuce, pokud prokáže, že dotčené bytové prostory potřebuje naléhavěji než povinný a povinný vlastníkovi za toto užívání nemovité věci nehradí příslušný ekvivalent. Je potřeba vzít rovněž v potaz, že k vyklizení dochází poměrně často na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu z důvodu, že dům hrozí zřícením apod.

Očekávaný efekt: Dočasné zachování bytové situace povinných tam, kde to není k výrazné újmě věřitele nebo nehrozí ohrožení života a zdraví i třetích osob.

 

2.     Dočasné odložení dražeb movitých věcí

Popis opatření: Věřitel se nicméně bude moct obrátit na soud, aby povolil provedení dražby, pokud prokáže, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby strpěl odložení dražby (resp. strpěl neprovádění exekuce).

Očekávaný efekt: Dočasná finanční úleva dlužníkům.

 

3.     Dočasné odložení dražeb movitých věcí

Popis opatření: Dočasné zvýšení částky, která nepodléhá exekuci na movité věci – navýšení z 2x ŽM na částku vyšší (např. 3xŽM), nejde-li o vymožení výživného apod.

Očekávaný efekt: Dočasná finanční úleva dlužníkům.


4.     DPH

Popis opatření: Podle § 110 ZDPH může vláda, je-li vyhlášen nouzový stav, provést nařízením úpravu sazeb daně nebo přeřazení zboží mezi sazbami daně; popř. legislativní cestou.

Očekávaný efekt: Finanční úspora pro dlužníky.

 

5.     Příslušenství

Popis opatření: Příslušenství a smluvní pokuty přirostlé v určitém období (3 měsíce) se v exekučním řízení nebudou vymáhat (až na výživné atp.). Takto nevymožené příslušenství si bude případně věřitel muset vyžalovat znovu.

Očekávaný efekt: Finanční úspora pro dlužníky.


6.     Započítávání na jistinu

Popis opatření: Plnění vymožené v určitém období se přednostně bude započítávat na jistinu dluhu, čímž se sníží pro následující období nárůst příslušenství (až se opětovně rozběhne – viz bod. 5).

Očekávaný efekt: Finanční úspora pro dlužníky.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.