Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Novela exekučního řádu půjde znovu k projednávání: EKČR podporuje elektronizaci a zjednodušení doručování, odmítá „Sněhuláka“ a poplatky zaměstnavatelům za vedení exekuce

PRAHA (29. dubna 2020) – Po úpravách exekučního řádu kvůli koronavirové krizi míří do podvýboru pro exekuce Poslanecké sněmovny k projednání pozměňovací návrhy týkající se novely exekučního řádu. Exekutorská komora České republiky mnohé změny vítá, k některým má však opodstatněné výhrady. EKČR také dlouhodobě nesouhlasí s částí novely, která zavádí tzv. princip „Sněhulák“, který by jen vedl k vytvoření několika silných úřadů, kolapsům soudů a žádný ze současných problémů neřeší. Dalším problematickým návrhem je změna placení nákladů spojených se srážkou ze mzdy, které by nově měl splácet dlužník.

Tzv. „Sněhulák“ dělí povinné do dvou skupin. V prvním případě je již proti povinném alespoň jedna exekuce soudním exekutorem vedena, a proto by byla každá další nová přednostně přidělena právě jemu. Největší množství případů ovšem vede několik největších exekutorských úřadů. Naopak tam, kde není exekuce proti povinnému vedena, si věřitel paradoxně vybírá, ale zde je opět největší šance těch samých silných úřadů.

Celý systém přidělování nových exekucí by ale vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Návrh je pro účastníky řízení nepřehlednýPro justiční orgány a exekutory je v praxi složitý a nákladově i organizačně zatěžující. To vše povede k prodloužení a prodražení vymáhání práva a k posílení největších exekutorských úřadů v zemi.

Kontroverzní je i návrh na změnu plátce nákladů spojených se srážkou ze mzdy. Momentálně jsou hrazeny zaměstnavatelem, Ten už nyní má právo si tyto náklady uplatnit v probíhajícím exekučním řízení.  Nově by ale měly jít na vrub dlužníka. V průběhu exekuce by tato situace zcela zjevně vedla k výrazným komplikacím a celý proces by se prodloužil a zdražil. ,,Nehledě na to, že by se zaměstnavatel jako plátce mzdy dostal do popředí před ostatní věřitele,“ dodává Vladimír Plášil.

https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2654-exekutorska-komora-ceske-republiky-vitame-projednavani-novely-exekucniho-radu?w= 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.