Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Podle nových statistik Exekutorské komory ČR poklesl počet nově zahájených exekucí oproti roku 2019 o čtvrtinu

PRAHA (29. dubna 2020) – Exekutorská komora zveřejnila nové statistiky týkající se prvního kvartálu roku 2020. I přes možnost, že výsledky byly částečně ovlivněny koronavirovou situací v České republice, potvrdil se dlouhodobý pokles v počtu nových exekucí. 

V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo zahájeno 105 000 nových exekučních řízení, což je historicky nejmenší počet kvartálně zahájených exekucí. Oproti poslednímu kvartálu roku 2019 jde o pokles o 21 000 exekučních řízení, tj. kvartálně pokles o více než 16 %. 

V meziročním srovnání je pokles ještě větší. Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019 jde o pokles o 34 000 nově zahájených exekucí, tj. téměř o jednu čtvrtinu. Současně je třeba dodat, že první kvartál roku 2019 byl z hlediska počtu zahájených exekucí nadprůměrný. I tak je počet exekucí zahájených v prvním kvartálu tohoto roku výrazně pod dlouhodobým trendem postupného poklesu nově zahajovaných exekucí. 

Na hodnocení příčin je zatím brzy, ale předběžně můžeme soudit, že se střetl dlouhodobý trend poklesu exekucí související s doposud dobrou ekonomickou situací v ČR a krátkodobý propad způsobený opatřeními v boji proti koronavirové epidemii. Obdobný trend očekáváme i v dalším čtvrtletí. Tato i další statistická data jsou veřejně dostupná na webové stránce Exekutorské komory: https://statistiky.ekcr.cz/.

 
 

Meziroční srovnání nápadu exekucí v prvním kvartálu 2019
a 2020

     

Období

2019

2020

Leden

46 000

37 000

Únor

42 000

35 000

Březen

51 000

33 000

 

 
 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.