Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce EK ČR na článek serveru Seznam zprávy

PRAHA (4. 5. 2020) – Exekutorská komora ČR považuje za nezbytné reagovat na článek serveru Seznam zprávy.cz „Pětadvacítka padá do klína exekutorům. Banky vyzývají úřady k zásahu“, k němuž neměla šanci se ani vyjádřit navzdory tomu, že soudní exekutoři jsou v textu několikrát zmíněni a záměrně stavěni do nepříznivého světla.

V první řadě se Exekutorská komora ČR důrazně ohrazuje proti zjevně nepravdivému tvrzení, že finance padají do klína exekutorům. Pokud soudní exekutor finance zajistí, tak je to ve prospěch věřitele. Je třeba si uvědomit, že těmi mohou být například samoživitelé čekající na dlužné výživné nebo oběti trestné činnosti dlužníků.

V textu se rovněž uvádí případ, v němž komplikace nastaly při komunikaci s bankou, za to však soudní exekutoři nenesou, ani nemohou nést, odpovědnost! Naopak o komunikaci se soudním exekutorem není ani zmínka, přitom ta by, pokud by šlo o pohledávku vymáhanou právě jím, mohla situaci výrazně zjednodušit. Při této komunikaci by se obě stany dobraly rychle původu prostředků, které by následně zcela jistě byly uvolněny. V této souvislosti je třeba také upozornit na fakt, že podobné situace by vyřešil chráněný účet, jehož existenci Exekutorská komora ČR dlouhodobě, a zatím bohužel neúspěšně, prosazuje.

Závěrem poukazuje Exekutorská komora ČR na skutečnost, která v textu rovněž není zmíněna, a to že soudní exekutoři nejsou zdaleka jediní, kdo v České republice exekuce provádějí. Exekuce vedou a účty obstavují i další instituce, například podle daňového řádu finanční úřady, Celní správa, či podle správního řádu orgány státní správy a územní samosprávy (orgány sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, obce a města).

Neznalost zákonů pracovníky jednotlivých bank neomlouvá. Pokud jejich nezákonným postupem vznikla konkrétním osobám újma, je dán důvod pro uplatnění odpovědnosti za náhradu takto vzniklé újmy vůči konkrétním peněžním ústavům.


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.