Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Audit Centrální evidence exekucí potvrdil správnost dat

PRAHA (26. května 2020) – Exekutorská komora České republiky si v reakci na některá obvinění z nesprávnosti dat v Centrální evidenci exekucí objednala nezávislý audit, který provedla jedna z největších renomovaných IT společností: Unicorn Systems. Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 %. 

Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 %. Analýza cílila na ověření správnosti statistického modulu Centrální evidence exekucí. Po provedeném auditu je zřejmé, že statistické výstupy z CEE jsou správné v minimálně 96 % případů. Společnost Unicorn Systems současně Komoře navrhla některá dílčí doporučení, jak ještě vylepšit stávající statistický modul, k jejichž implementaci Komora již částečně přistoupila či v budoucnu přistoupí. Audit doplnil stávající pravidelné bezpečností audity a zátěžové testy, které Exekutorská komora České republiky provádí pravidelně každý rok.

„Doporučení, která jsme dostali od auditora pro zvýšení konzistentnosti vstupních dat a běhu statistických scriptů, budeme řešit. S ohledem na zjištěné skutečnosti se odteď můžeme s čistým svědomím bránit před jakýmkoliv dalším neodůvodněným zpochybněním správnosti dat Centrální evidence exekucí, a to případně i soudní cestou,“ dodává prezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil. 

Exekutorská komora České republiky vede, provozuje a spravuje Centrální evidenci exekucí podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Dlouhodobě je napadána z důvodů nepodložených pochyb o správnosti a důvěryhodnosti v ní uvedených dat a z údajné neochoty jejich sdílení s veřejností, navzdory tomu, že na svém statistickém webu pravidelně uveřejňuje mnohé statistické údaje nad rámec veškerých zákonných povinností.

V rámci projednáváni Novely exekučního řádu v posledních týdnech byl podán pozměňovací návrh, podle kterého by CEE mělo spravovat Ministerstvo spravedlnosti. To samo se ale přesunu brání, jelikož by musel být vytvořen zcela nový registr a celý proces by byl finančně i organizačně velmi náročný. Navíc vládní návrh novely již zahrnuje povinnost Exekutorské komory ČR poskytovat Ministerstvu spravedlnosti statistická data z CEE, což Komora činí i v současnosti bez zákonem stanovené povinnosti.

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.