Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Audit Centrální evidence exekucí potvrdil správnost dat

PRAHA (26. května 2020) – Exekutorská komora České republiky si v reakci na některá obvinění z nesprávnosti dat v Centrální evidenci exekucí objednala nezávislý audit, který provedla jedna z největších renomovaných IT společností: Unicorn Systems. Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 %. 

Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 %. Analýza cílila na ověření správnosti statistického modulu Centrální evidence exekucí. Po provedeném auditu je zřejmé, že statistické výstupy z CEE jsou správné v minimálně 96 % případů. Společnost Unicorn Systems současně Komoře navrhla některá dílčí doporučení, jak ještě vylepšit stávající statistický modul, k jejichž implementaci Komora již částečně přistoupila či v budoucnu přistoupí. Audit doplnil stávající pravidelné bezpečností audity a zátěžové testy, které Exekutorská komora České republiky provádí pravidelně každý rok.

„Doporučení, která jsme dostali od auditora pro zvýšení konzistentnosti vstupních dat a běhu statistických scriptů, budeme řešit. S ohledem na zjištěné skutečnosti se odteď můžeme s čistým svědomím bránit před jakýmkoliv dalším neodůvodněným zpochybněním správnosti dat Centrální evidence exekucí, a to případně i soudní cestou,“ dodává prezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil. 

Exekutorská komora České republiky vede, provozuje a spravuje Centrální evidenci exekucí podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Dlouhodobě je napadána z důvodů nepodložených pochyb o správnosti a důvěryhodnosti v ní uvedených dat a z údajné neochoty jejich sdílení s veřejností, navzdory tomu, že na svém statistickém webu pravidelně uveřejňuje mnohé statistické údaje nad rámec veškerých zákonných povinností.

V rámci projednáváni Novely exekučního řádu v posledních týdnech byl podán pozměňovací návrh, podle kterého by CEE mělo spravovat Ministerstvo spravedlnosti. To samo se ale přesunu brání, jelikož by musel být vytvořen zcela nový registr a celý proces by byl finančně i organizačně velmi náročný. Navíc vládní návrh novely již zahrnuje povinnost Exekutorské komory ČR poskytovat Ministerstvu spravedlnosti statistická data z CEE, což Komora činí i v současnosti bez zákonem stanovené povinnosti.

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.