Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Statistická data o exekucích nově, interaktivně a přehledněji. Veřejnost má nyní k dispozici ještě více jednoduše dostupných dat o exekucích

 

PRAHA (10. června 2020) – Exekutorská komora České republiky plní závazky, které na sebe sama v minulosti v rámci zodpovědného přístupu k informování veřejnosti vzala, a aktualizovala informační statistický web o exekucích dostupný na https://statistiky.ekcr.info o nová podrobná data, která lze nově zobrazovat i interaktivně na kartografickém podkladu.

Exekutorská komora ČR nedávno informovala veřejnost o úspěšném auditu Centrální evidence exekucí a statistických výstupů. Po ověření správnosti statistických dat bylo přistoupeno k naplnění dlouhodobého záměru Exekutorské komory ČR v podobě vytvoření nového statistického portálu o exekucích https://statistiky.ekcr.info, jenž obsahuje veřejně dostupná data nejen ve formě statistických listů, ale i zdrojových dat ve strojově čitelném formátu a interaktivních dat zanesených do kartografických podkladů.

Veřejnost tak má nyní k dispozici jednoduše dostupná data o exekucích interaktivní podobě umožňující zobrazení celkových informací o stavu exekucí v České republice, srovnání mezi jednotlivými obcemi, okresy, kraji a dalšími celky. Geografické podklady umožňují z důvodu ochrany osobních údajů zobrazit informace o exekucích až na úroveň jednotlivých obcí nad 1000 obyvatel. 

Na způsobu zpracování statistických dat, na kterých je nový informační portál postaven a která se v pravidelných intervalech aktualizují, spolupracuje Exekutorská komora ČR usilovně s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem pro místní rozvoj a ostatními orgány státní správy, jejichž výčet plánuje rozšířit i o zástupce státu zodpovědné za rozvoj IT. Rozvoj informačního statistického portálu probíhá i na evropské úrovni, v rámci níž se počítá i se sběrem a zveřejňováním informací z jednotlivých evropských států.

,,Naše práce na zodpovědném informování veřejnosti o stavu exekucí v České republice tím však nekončí. Máme v plánu i nadále rozšiřovat okruh dostupných informací a vylepšovat systém práce s nimi tak, aby data byla veřejnosti přístupná co nejrychleji a nejsnadnějším možným způsobem,“ dodává prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.  

  

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.