Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Statistická data o exekucích nově, interaktivně a přehledněji. Veřejnost má nyní k dispozici ještě více jednoduše dostupných dat o exekucích

 

PRAHA (10. června 2020) – Exekutorská komora České republiky plní závazky, které na sebe sama v minulosti v rámci zodpovědného přístupu k informování veřejnosti vzala, a aktualizovala informační statistický web o exekucích dostupný na https://statistiky.ekcr.info o nová podrobná data, která lze nově zobrazovat i interaktivně na kartografickém podkladu.

Exekutorská komora ČR nedávno informovala veřejnost o úspěšném auditu Centrální evidence exekucí a statistických výstupů. Po ověření správnosti statistických dat bylo přistoupeno k naplnění dlouhodobého záměru Exekutorské komory ČR v podobě vytvoření nového statistického portálu o exekucích https://statistiky.ekcr.info, jenž obsahuje veřejně dostupná data nejen ve formě statistických listů, ale i zdrojových dat ve strojově čitelném formátu a interaktivních dat zanesených do kartografických podkladů.

Veřejnost tak má nyní k dispozici jednoduše dostupná data o exekucích interaktivní podobě umožňující zobrazení celkových informací o stavu exekucí v České republice, srovnání mezi jednotlivými obcemi, okresy, kraji a dalšími celky. Geografické podklady umožňují z důvodu ochrany osobních údajů zobrazit informace o exekucích až na úroveň jednotlivých obcí nad 1000 obyvatel. 

Na způsobu zpracování statistických dat, na kterých je nový informační portál postaven a která se v pravidelných intervalech aktualizují, spolupracuje Exekutorská komora ČR usilovně s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem pro místní rozvoj a ostatními orgány státní správy, jejichž výčet plánuje rozšířit i o zástupce státu zodpovědné za rozvoj IT. Rozvoj informačního statistického portálu probíhá i na evropské úrovni, v rámci níž se počítá i se sběrem a zveřejňováním informací z jednotlivých evropských států.

,,Naše práce na zodpovědném informování veřejnosti o stavu exekucí v České republice tím však nekončí. Máme v plánu i nadále rozšiřovat okruh dostupných informací a vylepšovat systém práce s nimi tak, aby data byla veřejnosti přístupná co nejrychleji a nejsnadnějším možným způsobem,“ dodává prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.  

  

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.